23 november 2018

Framtidsbygget – en hel kommun » detta har vi gjort!

Under åren 2015-2018 har vi drivit projektet "Framtidsbygget – en hel kommun". Genom nya arbetssätt har fokus varit att öka kommunens attraktionskraft. Samverkan och inflytande, stolthet och värdskap samt långsiktig planering är viktiga pusselbitar.

Projektet har fått stor nationell uppmärksamhet; flera andra kommuner och organisationer hittar inspirations i Kramfors kommuns arbetssätt.

– Jag är också stolt över det stora engagemang som medborgarna visat. Det har i hög grad bidragit Framtidsbyggets goda resultat, säger projektledare Andreas Gylling.

Medborgardialoger

Det är endast genom delaktighet och engagemang som framtidens samhälle kan byggas. Medborgardialogen är då ett utmärkt verktyg.

Som en av de första i landet har vi därför arbetat fram en riktlinje och guide för hur sådana kan gå till samt utbildat tjänstepersoner och politiker.

De medborgardialoger som genomförts hittills är startskottet för fortsättningen.

Det goda värdskapet

En av målsättningarna med Framtidsbygget var att skapa förutsättningar för att bygga attraktionskraft inifrån, vilket betyder att man arbetar med värderingar, attityder och stolthet.

Cirka 400 anställda, politiker och ambassadörer har på olika sätt fått kunskap om hur man på olika sätt kan utöva gott värdskap.

Modell för en mental karta

Alla människor har en inre bild av sin omgivning som formats av upplevelsen av en plats. Även vi som bor här tycker en massa om Kramfors som kommun att bo och leva i.

Under projekttiden har över 200 intervjuer gjorts. Attityder, värderingar och uppfattningar har därefter har visualiserats i en mental karta över kommunen.

Förändringsresan för kommunorganisationen har därmed påbörjats.

Plan för framtidens service

Samverkan, inflytande och tillsammans har varit ledord i arbetet med att ta fram en serviceplan för framtiden. Hundratals deltagare har engagerat sig via speciellt inbjudna stormöten. Vi har också träffat ungdomar, människor med någon form av funktionsvariation och nysvenskar. En webbenkät har dessutom genomförts.

En remissversion av serviceplanen håller nu på att färdigställas. Efter avslutad remiss ska planen tas av kommunfullmäktige.

Ambassadörsnätverk

Antalet ambassadörer har ökat kontinuerligt under projektet och strukturer har tagits fram för ett långsiktigt hållbart ambassadörsnätverk. I skrivande stund är vi 213 ambassadörer, till exempel Magdalena Forsberg och Sandra Näslund.

Vi stärker företagsklimatet

I projektet ingår att stärka företagsklimatet, fokus ligger på kommunens service till företagen. Intervjuer med företag och tjänstepersoner, rapport och presentation, workshop och plan för fortsatt arbete är utförda.

 

Landsbygdskonferens Höga Kusten

I slutet av september genomfördes den sista större aktiviteten i Framtidsbygget. Vi bjöd på en lärandekonferens med temat stärkt lokal attraktionskraft, som lockade över 100 personer från hela landet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Andreas Gylling
Projektledare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se