24 februari 2021

Första snabbladdstationen i Kramfors kommun i drift

Den första snabbladdstationen för elbilar i Kramfors kommun är nu i drift. Du hittar den utanför Gallerian Christoffer i Kramfors centrum. Investeringen har fått 50 procent investeringsstöd från Klimatklivet.

Över hälften av utsläppen av växthusgaser som produceras i Kramfors kommun härstammar från transporter och det är därmed viktigt att ställa om till hållbara transporter och arbeta enligt Agenda 2030.

En viktig pusselbit i det är utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för att skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och besökare att kunna transportera sig hållbart.

– Det är roligt att Kramfors kommun nu fått sin första snabbladdare. Det är ett viktigt steg i utvecklingen för att bli en hållbar kommun och i vårt arbete med Agenda 2030, säger Malin Svanholm (S), kommunalråd i Kramfors.

Fortsättning på en långsiktig satsning
Kramfors kommun har byggt laddinfrastruktur runt om i kommunen på ett antal platser, hittills i Lunde, Bollstabruk, Lugnvik, vid Ådalshallen och Kramfors resecentrum. Dessa laddstationer är destinationsladdare som har en laddkapacitet på upp till 22 kW.

Snabbladdstationen kompletteras av flera mindre
Snabbladdstationen är en DC laddare med en effekt på 50 kW och gör det möjligt att ladda sin elbil snabbare. Den har även sällskap av en destinationsladdare på 22 kW. Totalt finns därmed fyra laddplatser för elbilar utanför gallerian.

– Placeringen av snabbladdstationen utanför Gallerian Christoffer på Krambo AB:s mark och fastighet var självklar, då det är en viktig etablering för utvecklingen till ett hållbart samhälle samt service till stans och gallerians besökare, säger Eleonora Asplund (S), ordförande i Krambo AB:s styrelse.

Samverkan med privata och statliga aktörer
Ullånger är kandidat för nästa snabbladdstation i kommunen då platsen ligger med i Trafikverkets upphandling av snabbladdstationer längs större vägar som pågår just nu.

Även privata aktörer är på hugget och har planer på att bygga laddstationer runt om i kommunen. Dockstabaren har redan etablerat en publik laddstation.

– Kramfors kommun har börjat investeringen i laddinfrastruktur och nu hoppas vi att ännu fler aktörer vill fortsätta att utveckla laddinfrastrukturen. Målet är att få en täckande laddinfrastruktur i hela vår kommun, säger Sofia Larsson, hållbarhetsutvecklare på Kramfors kommun som ansvarat för projektet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Eleonora Asplund (S)
Ordförande Krambo AB
070-301 43 49
eleonora.asplund@kramfors.se