Natur

Kramfors är en kommun fylld av vacker, intressant och unik natur. Här finns alla chanser till makalösa upplevelser. Här får du några tips om ställen att besöka.

Klicka + för att läsa om varje besöksmål, fäll igen informationen genom att trycka –

Nationalparken invigdes 1984 och omfattar ett område på 295 hektar. Parken, som ligger i både Kramfors och Örnsköldsviks kommuner, skapades för att bevara ett starkt kuperat kustnära skogs- och hällmarksområde, så att växligheten och djurlivet skulle få utvecklas fritt. Det innebär att omkullfallna träd får ligga kvar.

I Skuleskogen kan du se spår av landhöjningen. Här finns bland annat kalottberg och stora klapperstensfält.

Gynnsamt för växter

I Skuleskogen hittar du en av kustlandets få återstående storskogar. Här finns växter som egentligen inte borde växa här, till exempel hassel, lind och olvon. Dessa är så kallade relikter från en tid med ett annat klimat. I nationalparken finns också rariterer som fjälltorta, fjällklynne, björnbrott, fjällskära och fjällnejlika. Långskägg är nog Skuleskogens mest unika växt.

Slåttdalsskrevan

Nationalparkens största sevärdhet är utan tvekan den mäktiga Slåttdalsskrevan. Det är en 200 meter lång spricka i berget, som är 40 meter djup och cirka sex meter bred. Genom sprickan ser man den vackra vyn mot Tärnättvattnen och Näskefjärden. Missa inte heller utsikten från Slåttdalsberget på toppen av skrevan.

Många vandringsleder

Skuleskogens Nationalpark bjuder på nästan 3,5 mil vandringsleder och har tre entréer – Entré Syd, Nord och Väst. Här kan du vandra i dagar, njuta av frodiga bäckskogar eller gå ut på de karga hällmarkerna och hänföras av de mäktiga vyerna. I parken finns flera fina övernattningsstugor och möjlighet att tälta.

Stora delar av nationalparken ingår sedan år 2006 även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade områden, Natura 2000.

Läs mer:

Sveriges nationalparker -Skuleskogenlänk till annan webbplats

Skuleskogens nationalparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skuleskogen har genom århundraden fascinerat människor med sin trollska mystik och dramatiska natur. Det stora Skuleberget reser sig över alla andra berg och utsikten från dess topp tar andan ur en. För tillfället är linbanan stängd på grund av renoveringsbehov, men det går utmärkt att vandra upp till toppen från båda håll.

Berget är 295 meter över havet och sedan 1969 naturreservat. Skuleberget är ett så kallat sydväxtberg med intressant flora i branten. Inom naturreservatet har omkring 260 olika växtarter påträffats.

Berget uppmärksammades tidigt och finns med på de första svenska kartorna. Carl von Linné var på besök här när han åka på sin lappländska resa 1732.

Kungsgrottan

Kungsgrottan ligger rätt högt upp i branten, väl synlig från E4. Grottan har fått namnet efter Karl IX som gick upp till den under en resa genom Sverige. En vandringled går upp via grottan upp till bergets topp. Leden är väl tillrättalagd med trappor och stigar.

På berget finns också Sveriges högsta marina gräns 284 m ö h. Den är belyst med hjälp av en elslinga och på kvällen kan man se den från E4. Häftigt att se hur högt upp havet en gång svallade!

Besöksmål i besöksmålet

Vid foten av Skuleberget vid E4 ligger naturum Höga Kusten. Vid ett besök där kan man lära sig "allt" om världsarvet och samtidigt fåt något gott i magen.

På berget andra sida ligger slalombacken och Friluftsbyn. I skrivande stund är liften stängd för utbyte, men intentionen är att så fort det är möjligt starta igång igen. Toppen med dess stuga går dock att nås till fots.

Friluftsbyn är en mötesplats för friluftsmänniskor från hela världen. Här samlas allt från nyfikna nybörjar till erfarna äventyrare. Företaget arrangerar mängder av aktiviteter, evenamang, vandringar och tävlingar. Skulebergets toppstuga ingår i konceptet och det finns stugor, camping, besökscenter och butik på området.

Läs mer:

Skulebergetlänk till annan webbplats

Via Ferratalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturum Höga kustenlänk till annan webbplats

Friluftsbynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkarna går till Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida. De har ansvar för skötsel av naturreservaten.

Bråtanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Artrikt berg, Noraström

Drickesmyrhöjdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturskog, Kramfors

Edsbodskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gammal fäbodskog med långskägg, Ullånger

Finn-Stenbittjärnsbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Artrik bäckravin, Kramfors

Gnäggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alkfåglarnas ö, Nordingrå

Godgrubbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gammelskog med långskägg, Ullånger

Habborskullarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rikligt med långskägg, Kramfors

Halsviksravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frodig lövskogravin med intressant flora, Nordingrå

Herrestabergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sydväxtberg med fjällväxter, Vibyggerå

Habborsbergenlänk till annan webbplats
Stort naturskogsområde, Kramfors

Hugstmyrhöjdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rik förekomst av långskägg, Kramfors

Högbondenlänk till annan webbplats
Fyrplatsen på ön, Nordingrå

Högbondens fyr

Högklintenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Milsvid utsikt över världsarvet, Nordingrå

Högkälstoppenlänk till annan webbplats
Bergstopp med gammelskog och magnifik utsikt, Ullånger

Icktjärnsbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tätortsnära naturskog och fäbodvall, Kramfors

Lidbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gammelskog med långskägg, Ullånger

Långvattenhöjdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Granskog med mycket död ved, Kramfors

Mjältönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges högsta ö, Vibyggerå

Norrfällsvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klapperfält och rösen, Nordingrå

Nävertjärnsdalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I långskäggets rike, Kramfors

Nävertjärnsskogenlänk till annan webbplats
Långskäggsskog i högt läge, Kramfors

Omnebergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Artrikt sydväxtberg, Nordingrå

Rotsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vidsträckta diabashällar, Nordingrå

Skulebergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välkänd profil för resande, Vibyggerå

Skuleskogens nationalparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ligger i både Kramfors och Örnsköldsviks kommuner

Storsandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sandstränder och havsbad, Nordingrå

Storvattenkullen-Bjuktemyrbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skog rik på hänglavar, Kramfors-Härnösand

Storönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klippö med spännande geologi, Noraström

Storön. Foto: Kjell Ljungström

Sundsjöhöjdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lavrik naturskog i högt läge, Kramfors-Härnösand

Svartnäsuddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturskog med gammeltallar, Vibyggerå

Sör-Lappmyranlänk till annan webbplats
Naturskog med långskägg, Kramfors

Villmyranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Orkidéernas hemvist, Nordingrå

Vändåtbäckenskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Artrik natur, Ullånger

Älgberget-Björnbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturskog och ängsmark, Kramfors

Natur

Kultur

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.