Högakustenbron

Dialog Kramfors

Är du invånare i Kramfors kommun? Då kan du göra skillnad genom att påverka den kommunala verksamheten på olika sätt. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster och vår service. I det arbetet behöver vi få höra ifrån och ha kontakt med alla som bor i vår kommun. Tillsammans gör vi ännu mer skillnad.

Textruta

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Vad tycker du om Kramfors kommun och vår service? Lämna en synpunkt om du vill ge beröm, anmärka eller klaga på något.

Synpunkter och felanmälan

Person

Hallå politiker!


Här hittar du kontaktuppgifter till våra lokala politiker. Sök i vårt förtroendemannaregister på politiker beslutande organ, organisation och ledamöter.

Hallå politiker!

Idé

Jag har en idé!

Har du en idé om hur vi kan göra Kramfors kommun bättre? Om det finns något du vill förändra eller förbättra kan du lämna ditt förslag här.

Jag har en idé!

Visselpipa

Visselblåsarfunktion

Misstänker du allvarliga oegentligheter som till exempel ekonomisk brottslighet, mutor, bedrägerier, tjänstefel, miljöbrott, arbetsgivarbrott, trakasserier eller diskriminering, använd visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarefunktion

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén