Skolskjutsar och busskort

Ditt barn har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller reglerna i skolskjutsreglementet.

Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, särskilda trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. Man får inte skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskola

Elev i förskoleklass till 3
får skolskjuts om det är minst 2,0 kilometer mellan hem och skola.

Elev i årskurs 4 till 6
får skolskjuts om det är minst 3,0 kilometer mellan hem och skola.

Elev i årskurs 7 till 9
får skolskjuts om det är minst 4,0 km mellan hem och skola

Förutsättningarna för att elever ska få skolskjuts prövas alltid individuellt. I de flesta fall behöver du som är vårdnadshavare lämna en ansökan till kommunen eller skolan. Du ansöker första gången ditt barn börjar skolan men du behöver inte ansöka inför varje läsår om du redan har ett beviljat beslut och omständigheterna inte har förändrats.

Gymnasieskola

Du kan få busskort om det är minst 6 km till skolan.
Har du inackorderingstillägg får du inget busskort. Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant resetillägg.

Ansöka om resetillägg

Ansökan om resetillägg kan göras av elev som har minst sex kilometers färdväg från hemmet till påstigningsplatsen. Elev som av medicinska eller andra skäl inte kan åka buss och som styrks av läkarintyg kan få resetillägg med belopp motsvarande busskort, se relaterade länkar.

Skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning

Om ditt barn behöver skolskjuts på grund av en tillfällig funktionsnedsättning, som är en följd av något planerat, exempelvis en planerad operation, ta kontakt med skolan eller kommunens handläggare.

Olycksfallsförsäkring

Är den tillfälliga funktionsnedsättningen däremot en följd av en olycka, anmäl skadan till If Skadeförsäkringar och styrk behovet av skolskjuts med hjälp av läkarintyg, se relaterade länkar.

För att ansöka

Ansök via tjänsterna som finns under relaterade länkar till höger på denna sida. Där kan du ansöka om skolskjuts, resetillägg och självskjutsersättning. Läs mer på respektive tjänsts sida.

För elever i grund- och gymnasiesärskolan

Ingen ansökan behöver göras. Rektor tar beslut om skolskjuts för elever som går i grund- eller gymnasiesärskola.

Är du missnöjd med kommunens beslut

Du kan överklaga kommunens beslut om skolskjuts genom förvaltningsbesvär. Läs mer om hur du gör i informationsbladet Hur man överklagar beslut om skolskjuts se relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund