Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken. Detta är ett alternativ för dig som har särskilda behov som gör att du har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För att beställa färdtjänst ringer du telefonnummer 0775-50 77 55 och väljer knappval 2. För mer information om hur du beställer färdtjänst hittar du hos Din Tur Länk till annan webbplats..

Du kan endast beställa färdtjänst om din ansökan till handläggare blivit beviljad.

Vem har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst?

Färdtjänst

För att bli beviljad färdtjänst behöver du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller med kollektivtrafik.

Du kan ansöka om färdtjänst

  • om du har ett bestående funktionshinder (under minst 6 månader) som gör det svårt att resa med kollektivtrafik
  • om du är folkbokförd i Kramfors kommun
  • om du har ett intyg från läkare eller legitimerad vårdpersonal

Färdtjänst beviljas inte

  • på grund av att det sällan går eller saknas kollektivtrafik där du bor

Riksfärdtjänst

Du som har en omfattande och bestående funktionsnedsättning och måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan beviljas riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är resor som sträcker sig utanför din kommun och utanför gränserna för vanlig färdtjänst.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst

  • om du på grund av ditt funktionshinder måste resa på ett kostsamt sätt
  • om du reser för rekreation eller fritidsresa

Läkarintyg kan behövas som komplement för resan.

 

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst hittar du hos Din Tur Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du

Under 2020 flyttade handläggningen av färdtjänst från Kramfors kommun till DinTur kundcenter. För att ansöka om färdtjänst skickar du in en ifylld blankett tillsammans med ett medicinskt utlåtande från läkare/legitimerad vårdpersonal. Blanketter och mer information om hur du ansöker hittar du hos Din Tur Länk till annan webbplats.. Din ansökan hanteras av en handläggare hos Din Tur kundcenter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Din Tur kundcenter
Tel: 0775-50 77 55
knappval 2

fardtjanst@dintur.se