Detaljplanering

Detaljplanen är ett rättsligt bindande dokument för både fastighetsägare och myndigheter. För fastighetsägarens del betyder det i grunden rätten att få bygglov på sin fastighet enligt de bestämmelser som gäller inom planområdet. Kommunen får inte ge bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanens bestämmelser.

En detaljplan visar på en plankarta hur mark och vatten inom ett specifikt område ska användas. Till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat. Planen kan även bestämma vilket storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, rättigheter att dra fram ledningar, ytor för avloppsanläggning, bland annat.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. De flesta detaljplaner finns i tätoterna, och i vissa fritidshusområden.

I vilka situationer en detaljplan ska göras finns bestämt i plan- och bygglagen. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är även kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Gällande detaljplaner

Vill du ha information om gällande detaljplaner eller pågående detaljplaner, besök kommunens kartjänst Kramforskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Miljö- och byggavdelningen.

I karttjänsten kan du genom val i vänstra tablån välja olika lager. För att se gällande detaljplaner väljer du Bygga, bo & miljö>Detaljplaner>Plangränser. Zooma sedan in på önskat område och välj plan med info-knappen (en cirkel med ett i), därefter kommer en informationsruta upp där du kan välja bland olika plandokument. Välj det som är mest lämpligt för dig!

Det kan vara bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus och vad planerna anger för omgivningen. Detta för att se vad du får göra på tomten i form av att bygga till eller bygga helt nytt. De flesta detaljplaner finns inom tätorterna men det finns även detaljplaner för fritidshusområden.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Emilia Stenberg