I de här rosa containrarna kan du lämna saker till återbruk, till exempel möbler, leksaker och verktyg.

02 maj 2024

Extraöppet på kommunens återvinningscentraler

Lördag den 4 maj är det extraöppet på Högbergets återvinningscentral klockan 9.00 – 14.00, och torsdag 9 maj 7.00 - 15.45. Höga Kustens återvinningscentral har extraöppet torsdag 9 maj 8.00 - 17.00, och lördag 11 maj 9.00 - 14.00.

Har du något som kan återanvändas?

På de båda återvinningscentralerna finns möjlighet att lämna saker till återbruk. Det som lämnas i de rosafärgade containrarna tas om hand av Pingstkyrkans second hand (Högbergets ÅVC) och Mitt Secondhand Kramfors (Höga Kusten ÅVC). Att återanvända produkter är ur miljösynpunkt mycket bättre än både materialåtervinning och energiutvinning.

Det här kan du lämna till återbruk

 • Möbler
 • Hemelektronik
 • Heminredning
 • Verktyg
 • Sport- och fritidsutrustning
 • Leksaker
 • Husgeråd

Högbergets ÅVC - byggåterbruk Ta-ge

På Högbergets återvinningscentral är en del av Återbrukscentralen en så kallad "Ta-ge-princip" där besökarna uppmanas att både lämna material men också ta med sig material hem. Detta gäller endast byggmaterial. Vi planerar för att även kunna ha en sådan central inom kort på Höga Kusten återvinningscentral.

Byggåterbruk Ta-ge

 • Fönster och dörrar
 • Speglar
 • Sanitetsporslin (handfat, wc-stolar och dylikt)
 • Tegel, trädgårdssten
 • Kakel och klinkers
 • Virke och konstruktionsskivor

Sortera och packa innan du åker

På återvinningscentralrtns kan du lämna sorterat grovavfall. Batterier, farligt avfall och elavfall är sådant som alltid lämnas först och vid angiven plats för detta. Använd gärna vår Sorteringsguide som vägledning till hur olika avfall sorteras. På plats kan du fråga vår kunniga personal om du är osäker på var du ska lämna avfallet.

Genomskinliga säckar

När du packar i säckar, notera att säckarna ska vara genomskinliga för att vi ska kunna ta emot dem.

När du ska lämna tunga saker

Tänk på att vår personal inte har möjlighet att hjälpa dig att lyfta eller bära. Ta istället med dig någon som kan hjälpa om du ska lämna tunga saker.

Inlämning av invasiva växter

Det är av största vikt att ingen fröspridning sker från invasiva växer, därför ska de paketeras i väl förslutna genomskinliga säckar vid transport till Högberget. Säckarna slänger du i containern för Energiåtervinning på sorteringsrampen.

Avvikande öppettider 2024

Högbergets ÅVC

Lördag 4 maj 9.00 - 14.00
Kristi himmelfärdsdag (röd dag) 9 maj 7.00 - 15.45
Lördag 21 september 9.00 - 14.00

Här kan du läsa mer om Högbergets återvinningscentral

Höga Kusten ÅVC

Kristi himmelfärdsdag (röd dag) 9 maj 8.00 - 17.00
Lördag 11 maj 9.00 - 14.00
Lördag 24 augusti 9.00 - 14.00

Här kan du läsa mer om Höga Kustens återvinningscentral

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontakt

Annamaria Berglund
Enhetschef Avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se