Högbergets återvinningscentral

Vid Högberget utanför Kramfors ligger en av kommunens återvinningscentraler. Här kan du lämna grovsopor som är för stora för att lägga i soptunnan hemma samt farligt avfall och de avfall som ska materialåtervinnas eller deponeras. Läs mer om dessa avfallsslag i menyn för Relaterade länkar. I februari 2024 öppnade ytterligare en återvinningscentral i kommunen, Återvinningscentral Höga Kusten, läs mer om den här.

Insamlingsfack för ris

För att underlätta insamlingen av Ris och Trädgårdsavfall har en yta asfalterats för att enkelt kunna tippa av ris från släpvagn och dylikt utan att behöva köra upp på rampen. Denna plats finner ni bredvid insamlingen av vitvaror och således innan ni kör upp till rampen. Där finns även containrar för insamling av trädgårdsavfall.

Den nya infarten är till höger istället för tidigare rakt fram.

Kan man lämna hur mycket avfall som helst?

För hushållen i Kramfors är det kostnadsfritt att lämna sorterat avfall i rimliga mängder på återvinningscentralen eftersom kostnaden ingår i avgiften för sophämtning.
Vid stora mängder inlämnad olja, bygg- och rivningsavfall samt vid all inlämning av asbest får inlämnaren dock betala för avfallet. Läs mer om dessa avfallstyper under egna sidor i menyn.

Öppettider på Högberget

Vardagar 7.00–15.45
Första måndagen varje månad 7.00–18.45
Måndagar maj - september 7.00-18.45

Helgdagar (röda dagar) Stängt, om inget annat anges under avvikande öppettider nedan.
Dag innan röd dag Öppet som vanligt, om inget annat anges under avvikande öppettider nedan.

Avvikande öppettider 2024

Lördag 4 maj 9.00 - 14.00
Kristi himmelfärdsdag (röd dag) 9 maj 7.00 - 15.45
Lördag 21 september 9.00 - 14.00

Sotera och packa innan du åker

På Högbergets återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall. Batterier, farligt avfall och el-avfall lämnas på angiven plats för detta. Använd gärna vår Sorteringsguide som vägledning till hur olika avfall sorteras, du finner den under menyn för Relaterade länkar på denna sida. På plats kan du fråga vår kunniga personal om du är osäker på var du ska lämna avfallet.

Genomskinliga säckar

När du packar i säckar, notera att säckarna ska vara genomskinliga för att vi ska kunna ta emot dem.

Återbruk

Att återanvända produkter är ur miljösynpunkt mycket bättre än både materialåtervinning och energiutvinning. På Högberget finns därför bod för insamling till återbruk. Boden består av två delar:

  • Byggåterbruk TA-GE - Här kan du både lämna och hämta byggmaterial som går att använda igen. Exempelvis fönster, dörrar, andfat, virke, kakel och klinkers.
  • Återbruk - Här kan du lämna sånt som är helt,rent och återanvändbart. Från denna del av återbruksboden är det inte tillåtet att plocka med sig saker. Allt som lämnas vid återbruksstationen tillfaller DISA (kommunens återbruksverksamhet) och PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete).

När du ska lämna tunga saker

Tänk på att vår personal inte har möjlighet att hjälpa dig att lyfta eller bära. Ta istället med dig någon som kan hjälpa om du ska lämna tunga saker. Behöver du hjälp att lossa med traktor, kontakta oss på telefon innan du kommer, se kontaktuppgifter på denna sida.

Vi stödjer Barncancerfonden

Pant till förmån för Barncancerfonden

Vi är med i kampen mot barncancer – det är vi stolta över!

På Högbergets återvinningscentral kan du lämna din pant till förmån för Barncancerfonden. Pengarna från insamlad pant går oavkortat till arbetet med att utrota barncancer, genom att lämna din pant är du också med i kampen. Tunnorna för insamling finner du vid förpackningsinsamlingen på återvinningsrampen, fråga vår personal om du är osäker.

Du kan läsa mer om Barncancerfondens arbete via länk i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Högbergets avfallsanläggning

På Högbergets finns också kommunens avfallsanläggning, där tar vi förutom grovsopor även emot industri- och byggavfall från verksamheter mot avgift. En sorterings- och behandlingsavgift tillkommer om det skulle det visa sig att lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag.

Läs mer på sidan om avfall från verksamhet till avfallsanläggning i menyn för Relaterade länkar på denna sida. I menyn hittar du också generell information om grovsopor.

Behandlingsavgifter för företag

Företag betalar beroende på vad och hur mycket som lämnas. Läs mer på sidan med behandlingsavgifter och avfall från verksamheter som du finner under Relaterade länkar på denna sida.

Vad händer med avfallet?

Vad händer med allt det avfall som sorteras ut och lämnas in av privatpersoner och verksamheter? Bland Relaterade länkar i menyn på denna sida finner du information om materialåtervinning. Där redogörs för återvinningsprocesserna för de vanligaste fraktionerna

Hitta till Högberget

Anläggningen ligger på Högbergsvägen 10, 872 91 Kramfors. Cirka 4 kilometer norr om Kramfors centrum. I Sandviken tar du av mot Dysjön.

Två återvinningscentraler i kommunen

I kommunen finns ytterligare en återvinningscentral, Höga Kusten återvinningscentral, läs mer om den här.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström