Digital pedagogisk utveckling i skolan

I en digital tid innebär det att skolan behöver följa med i utvecklingen. Skolan behöver vara en modern och attraktiv verksamhet där digitaliseringens möjligheter för undervisning och lärande tas tillvara, så att alla barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande och ett gott liv.

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens för att utifrån sina individuella behov, använda och förstå digital teknik, förhålla sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och information och kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. När samhället förändras genom en allt snabbare digitalisering så måste också skolans undervisning utvecklas och förändras.

För att möta dessa krav och kunna arbeta efter den Nationella digitaliseringsstregin som finns, samt målen i vår läroplan, har vi i Kramfors kommun valt att alla elever ska ha ett personligt digitalt verktyg att arbeta med. I grundskolan har alla elever från och med hösten 2020 var sin iPad som digitalt verktyg.

I gymnasiet skiftar det digitala verktyget beroende på vilket program man läser. Man har där även möjlighet att använda sin egen enhet, det vill säga BYOD (bring your own device).

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Christian Frank
IKT-pedagog
0612-804 24
christian.frank@kramfors.se