Förskola och barnomsorg

Förskolan är en egen skolform och det första steget i det livslånga lärandet och vänder sig till barn från ett till fem års ålder. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i verksamheten. 

Personalen består av barnskötare och pedagogiskt högskoleutbildad personal som planerar och organiserar verksamheten utifrån läroplanen, så att barnen får skapa, lära och utforska med leken som grund utifrån nyfikenhet och intresse.

Förskolan ska vara trygg och lärorik för alla barn som går där.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Barnomsorgshandläggare
Johanna Forslund
Tel: 0612-804 68
johanna.forslund@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se