Kvalitet, statistik och jämförelser

Nationella jämförelser – barn och ungdom
Kramfors kommuns resultat jämförs med andra kommuner i ett antal offentliga databaser.

Här hittar du några som berör skolans områden.

SiRiS Länk till annan webbplats. är Skolverkets verktyg för att jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län.

Kolada Länk till annan webbplats., kommun- och landstingsdatabasen där man kan följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. 

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats. ger invånare möjligheter att jämföra sin egen kommun i förhållande till andra. De öppna jämförelserna används också av kommunen som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se