Informationssäkerhet/GDPR

Från och med 25 maj 2018 ersätter dataskyddsförordningen personuppgiftslagen från 1998.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig eller ditt barn, som namn, bilder och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Personuppgifterna överförs ej till tredje land enligt EU-domstolens dom i Schrems II-målet den 16 juli 2020.

Rättigheter

Nya rättigheter kopplade till dina personuppgifter gäller från och med den 25 maj 2018 när den nya dataskyddsförordningen började gälla. Du kan läsa mer på tillsynsmyndighetens hemsida. Länken hittar du under relaterade länkar på denna sida.

Samtycke

I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Det kan t.ex. handla om fotografering i verksamheten vid särskilda tillfällen. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet.

Radera uppgifter

Om det till exempel inte längre finns något behov eller lagkrav av att behandla personuppgifterna kan du begära att få dina personuppgifter raderade.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Sjölund
Säkerhets- och beredskapssamordnare

Anton Gustafsson
Säkerhets- och beredskapssamordnare

dso@kramfors.se