Modersmål

Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål, det underlättar inlärningen av ett nytt språk.

För ett barns känslomässiga och intellektuella utveckling är det nödvändigt att det inte förlorar sitt modersmål.

Genom att behålla modersmålet kan barnet också ta del av föräldrarnas kultur och tradition samt hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet. Därför är det viktigt för ett barn att behålla och utveckla det språk som talas mest i hemmet

För barn i förskoleklass används begreppet modersmålsstöd, begreppet modersmålsundervisning används i grundskolan och grundsärskolan.

Modersmålsundervisningen ges som ett eget skolämne med egen kursplan och ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund. Modersmålsundervisning är ett eget ämne och erbjuds från åk 1 i grundskolan och särskolan.

Rätt till modersmålsundervisning

För att kommunen ska anordna modersmålsundervisning krävs följande:

  • någon av elevens vårdnadshavare ska ha språket som modersmål
  • språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever i kommunen ska ha ansökt om modersmålsundervisning i språket och att det finns en lämplig lärare.

Elever som är adoptivbarn och har grundläggande kunskaper i ett annat modersmål än svenska, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning erbjuds till elever från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasieskolan i såväl kommunal som fristående verksamhet. För elever som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds även modersmålsstöd i förskoleklass.

Särskilda regler för finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch

För de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch gäller särskilda regler. För att ha rätt till undervisning i något av dessa språk behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha tidigare kunskaper i språket. Dessutom anordnas undervisning i de nationella minoritetsspråken även om det är färre än fem elever som har ansökt om undervisning i språket.

Ansökan och undervisning

Vårdnadshavare ansöker till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I grundskola (ej förskoleklass) och anpassad grundskola görs ansökning när eleven vill börja modersmålsundervisningen, helst våren innan terminsstart på hösten. När eleven avslutat en årskurs och ska inför hösten börja nästa årskurs inom grundskolan, upp till årskurs 9, sker uppflyttning automatiskt.

I gymnasieskolan och motsvarande skolformer ansöker eleven själv. Inför varje läsår behöver en ny anmälan göras under vårterminen på gymnasiet.

Ansökningsperiod gymnasieskola och anpassad gymnasieskola:

  • För start kommande läsår, 1 februari - 31 maj
    Gymnasiekurserna i ämnet Modersmål startar i början av varje läsår.

Ansökan sker genom e-tjänsten här bredvid, relaterad e-tjänst.

Innan modersmålsundervisningen kan påbörjas behöver kommunen hitta en lämplig lärare. Under tiden sätts eleven upp på en väntelista. När modersmålsundervisningen kan starta kontaktas elevens vårdnadshavare.

Undervisningen sker efter ordinarie skoltid och följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet.

För modersmålsunderundervisning erbjuder Kramfors kommun undervisning även inom ramen för språkvalet.

Avsluta modersmålsundervisningen

Om du vill avsluta din undervisning i modersmål behöver du göra en avanmälan via relaterad e-tjänst.

Vårdnadshavare avanmäler till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer avanmäler eleven själv.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Henriksson
0612-803 24
malin.henriksson@kramfors.se