Modersmål

Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål, det underlättar inlärningen av ett nytt språk.

För ett barns känslomässiga och intellektuella utveckling är det nödvändigt att det inte förlorar sitt modersmål.

Genom att behålla modersmålet kan barnet också ta del av föräldrarnas kultur och tradition samt hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet. Därför är det viktigt för ett barn att behålla och utveckla det språk som talas mest i hemmet

För barn i förskoleklass används begreppet modersmålsstöd, begreppet modersmålsundervisning används i grundskolan och grundsärskolan.

Modersmålsundervisningen ges som ett eget skolämne med egen kursplan och ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund. Modersmålsundervisning är ett eget ämne och erbjuds från åk 1 i grundskolan och särskolan.

Rätt till modersmålsundervisning

För att kommunen ska anordna modersmålsundervisning krävs följande:

  • någon av elevens vårdnadshavare ska ha språket som modersmål
  • språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever i kommunen ska ha ansökt om modersmålsundervisning i språket

Elever som är adoptivbarn och har grundläggande kunskaper i ett annat modersmål än svenska, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Särskilda regler för finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch

För de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch gäller särskilda regler. För att ha rätt till undervisning i något av dessa språk behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha tidigare kunskaper i språket. Dessutom anordnas undervisning i de nationella minoritetsspråken även om det är färre än fem elever som har ansökt om undervisning i språket.

Ansökan och undervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs via en blank, se relaterade dokument. Ifylld blankett lämnas till skolan. Ansökan behöver bara skickas in en gång och gäller för hela tiden i grundskolan. Sista datum för ansökan inför höstterminen är den 1 maj och inför vårterminen den 1 december

Innan modersmålsundervisningen kan påbörjas behöver kommunen hitta en lämplig lärare. Under tiden sätts eleven upp på en väntelista. När modersmålsundervisningen kan starta kontaktas elevens vårdnadshavare.

Undervisningen sker efter ordinarie skoltid och följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet.

För modersmålsunderundervisning erbjuder Kramfors kommun undervisning även inom ramen för språkvalet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström


Kontakt


Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Henriksson
Verksamhetsutvecklare
0612-804 30
malin.henriksson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.