• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Elevhälsa och trygghet

Elevhälsa ska anordnas i alla skolformer för elever 6-19 år. Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst har rektor ansvaret.

Enklare sjukvårdsinsatser

Det ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök.

Sekretess och anmälningsplikt

För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa.

Under relaterade länkar på denna sida finns ytterligare information på riksdagens respektive Socialstyrelsens webbplats.

Barn mår dåligt – orosanmälan

Se även relaterade e-tjänster där du kan göra en orosanmälan.

Uppdaterad: 2019-09-06 Sidansvarig: Linda Dahlkvist

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.