01 november 2017
Barn & utbildning

Samarbete stärker tennisprofilen

Scandinavian Junior Tennis College (SJTC) i Kramfors är nu ett faktum. Ådalsskolans och Kramfors Tennis unika samarbete med tränaren Dave Bandelin och EuroElite skapar stora utvecklingsmöjligheter.

- Genom att samverka skapar vi potential för att attrahera nya tennisspelare och elever till Kramfors Tennis och Ådalsskolan, säger Henric Danielsson, klubbchef på Kramfors Tennis.
- Samarbetet bidrar också till att tennissporten får fler välutbildade ledare.

Långsiktigt arbete
Ådalsskolan har under lång tid välkomnat elever till Kramfors som vill kombinera en satsning på tennis med gymnasieutbildning. För att säkerställa en fortsatt stark utveckling av tennisen i Kramfors ska de utvecklingsplaner som finns framföras till politikerna.

Fördelar på flera nivåer
För elever på tennisprofilen innebär satsningen att större möjligheter öppnar sig med hjälp av starkare organisation och SJTC-konceptet. Profilen ger också möjligheter för fler elever att ägna mer tid åt spelar- och ledarträning.

- Vi kommer att lägga förslag på hur vi ska ge stöd för fortsatt utveckling av våra elever och stimulera ett högre elevantal inom beslutade resurser. En satsning på tränarutbildningen stärker Barn- och fritidsprogrammet, vilket ger en positiv utveckling för Ådalsskolan, säger Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan.

Fritidsenheten driftar tennishallen
I samband med satsningen och för att förenkla för klubben att fokusera på tennisen och ytterligare utveckla Kramfors IP, tar kommunens fritidsenhet över driften av tennishallen. Det ökar möjligheterna för andra arrangemang i tennishallen och höjer beläggningen.

- Vi gör också samordningsvinster när vi kan använda all personal på Kramfors IP till skötseln av även tennishallen, säger Patrik Asplund, fritidschef i Kramfors kommun.

Förhoppning om start vt 2018
Kramfors Tennis och Ådalsskolan har målsättningen att det fördjupade samarbetet och ökade möjligheterna för eleverna ska börja gälla januari 2018.

Uppdaterad: 2017-11-01 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi
Rektor Ådalsskolan
0612-69 21 69

Henric Danielsson
Kramfors Tennis
070-260 97 74

Patrik Asplund
Fritidschef
0612-801 70

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.