12 juli 2018
Barn & utbildning

Vad sades på BKUs medborgardialoger?

Sedan 2016 pågår ett arbete med att se över hur framtidens organisation för våra skolor och förskolor ska se ut. Under våren bjöd vi därför in till två medborgardialoger. Nu kan du läsa av rapporten från dem.

Uppdraget som Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen har är ett politiskt beslut fattat av BKU-nämnden. I dialog med verksamheterna samt lokalsamhällena ska ett långsiktigt hållbart koncept tas fram som passar det aktuella behovet av förskola, fritidshem och skola, men som samtidigt har siktet inställt på framtiden.

En "framtidsgrupp" bestående av olika skolformer och geografiska områden bildades. Personal från förskola, fritidshem, grundskola och särskola samt skolledare har ingått i gruppen.

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen under 2016/17 för att samtala om saker som:

  • Hur liten kan en grupp/klass/skola vara?
  • Hur många arbetsplatser är det rimligt att resa emellan?
  • Hur lång tid är det rimligt att åka skolskjuts
  • Hur kan vi samverka bättre lokal- och resursmässigt
  • Hur bygger vi vidare på vi-känslan/blir en attraktiv arbetsgivare?

Läs rapport om arbetsgruppens arbetePDF

Utökat uppdrag kring Kramfors-Lunde samt Älvenområdet

Den 25 april 2018 gav fördjupade BKU-nämnden förvaltningens uppdrag till att se över hur upptagningsområdet Kramfors-Lunde kan utvecklas.

Analysen omfattar även den beslutade nybyggnation av förskola i Kramfors samt att ta reda på hur upptagningsområdena reagerar om de förändras.

Förvaltningen fick därtill i uppdrag att utreda Älvenområdets (Ytterlännäs) förskole- och skolorganisation.

Samtal med medborgarna

Med anledning av det utökade uppdraget är fyra medborgardialoger planerade. Två av dem har redan genomförts: 21 maj på Lunde Folkets Hus och 30 maj på Kramfors Folkets Hus. Den tredje träffen hålls på Bollsta Folkets Hus den 25 september. En fjärde samtalsträff blir i Ullånger under hösten.

Diskussionerna vid medborgardialogerna i Lunde och Kramfors finns dokumenterade och sammanfattade i en rapport.

Rapport från medborgardialogernaPDF

Inbjudan medborgardialoger

Till sidan om Framtidens förskola och skola

 

Uppdaterad: 2018-07-27 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef BKU-förvaltningen
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.