29 januari 2021

Miljonstöd till skolutveckling kring nyanlända och flerspråkiga barn samt elevers lärande

Under hösten gjorde bildningsförvaltningen en nulägesanalys för skolutveckling kring nyanlända och flerspråkiga barn samt elevers lärande. I december skickades en åtgärdsplan in till Skolverket. Resultat: drygt sex miljoner kronor har beviljats!

Pengarna som Kramfors kommun beviljats ska användas till att utveckla de fyra insatsområden som prioriterats. Samordningen av alla insatser genomförs av en samordnare med stöd av det lokala teamet.

Dessa områden ska bildningsförvaltningen arbeta med:

  • Utveckling av organisationen av studiehandledning och modersmålsundervisning
  • Utveckling av digitala stödsystem
  • Utveckling av mottagnings- och överlämningsprocessen
  • Kompetensutveckling inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i kommunens alla skolformer.

– Vi blev väldigt glada över beskedet. Vi kommer nu kunna genomföra insatser som ger positiv effekt i vårt kvalitetsarbete och är till nytta för elever och studerande i alla skolformer, säger Ulrika Hurdén, skolchef i Kramfors kommun.

Projekt Riktade insatser för nyanlända och andra flerspråkiga barn och elevers lärande pågår till och med vårterminen 2023.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.