25 april 2022

Beslutet att stänga Nattis skjuts på framtiden

Det beslut som bildningsnämnden tagit att upphöra med Nattis den sista maj läggs på is. Antalet familjer som har behov av barnomsorg på obekväma arbetstider har ökat och Kramfors kommun väljer att satsa på barnens bästa.

– Vi vill i någon form kunna erbjuda barnomsorg för vårdnadshavare som inte alltid arbetar vardagar 8-17 och fram till dess att detta är fullständigt utrett låter vi verksamheten köra vidare i sin nuvarande form, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).


Nattis har bedrivits i Kramfors kommun i olika tappningar genom åren. Behovet av omsorgen har också varierat kraftigt. Dagens version av Nattis fick sin start i april 2019. Som mest har verksamheten haft cirka 15 barn inskrivna. Allra minst antal barn var det vid årsskiftet 2020/2021, då var det endast två barn som hade behov av Nattis.

I dagsläget finns fyra barnskötare anställda med tjänstgöring kvällar, nätter och helger. Utöver arbetstid på Nattis finns personalen tillgänglig som vikarier i övriga förskolor. Det är en utmaning att kombinera arbete på dagtid med arbetstid under obekväm arbetstid utifrån de arbetstidsregler som finns. En personalstyrka om fyra personer bedöms nödvändig för att personalen inte ska behöva arbeta mer än varannan helg.

– När stängningsbeslutet togs var barnantalet väldigt lågt, nu har det ökat och det finns även fler familjer som aviserat intresse. Skollagen säger att en kommun ska sträva efter att erbjuda barnomsorg under tider då förskola och fritidshem normalt inte är öppna. Det ska vi naturligtvis leva upp till i Kramfors, säger Thomas Näsholm.

Det nya datumet för stängning är 1 november 2022, men förhoppningen är att hitta ett bra upplägg och lösning innan dess.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.