Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader

Kulturmiljö är den som formats och påverkats av människor. I Kramfors kommun har vi en unik kulturmiljö. Den består både av arvet från sågverksindustrin tillsammans med jordbruksmiljöer och kustlandskapet med sina fiskeläger.

För att byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden ska finnas kvar till nästa generation krävs det att alla tar sitt ansvar och bidrar till bevarandet av dessa miljöer och byggnader. Alla byggnader oavsett när de är byggda har ett värde ur kulturmiljöperspektiv och alla ändringar ska göras varsamt. Det är du som är ägare av byggnaden som är ansvarig för det. Varsamhetskravet gäller oavsett om det du gör behöver bygglov eller inte.

Är ditt hus särskilt kulturellt värdefullt?

K-märkt

Begreppet "k-märkt" används i dagligt tal men är ingen juridisk term. Inom detaljplanerat område är vissa byggnader q-märkta. Det betyder att de är särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt och skyddas genom detaljplanens bestämmelser. Exempel på sådana bestämmelser kan vara att byggnaden inte får rivas eller förändras så att deras yttre förvanskas. Byggnader och områden kan också vara utpekade i en kulturmiljöplan. Även andra byggnader kan vara särskilt värdefulla, utan att de direkt skyddas av detaljplanen. I samband med bygglov prövas deras kulturhistoriska värde, och hänsyn tas till byggnadens eller områdets karaktär.

Kulturmiljöer

Din byggnad kanske inte enskilt är värdefull men kan ingå i en bebyggelsemiljö där den tillsammans med andra byggnader i närområdet utgör en bebyggelsegrupp som är särskilt värdefull.

Exempel på sådana är riksintresset för Norrfällsviken, Bönhamn, Marieberg sågverksområde, Svanö, Pannsjön, Norum med flera.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse och regleras enligt Kulturmiljölagen. Om du vill ändra en sådan byggnad utvändigt eller inomhus krävs först tillstånd från Länsstyrelsen och oftast också bygglov.

Byggnadsminnen i Kramfors kommun är Barsta kapell, före detta missionskyrkan i Hornö, IOGT-lokalen Babelsberg, en korsbyggnad i Salum, en korsbyggnad i Kungsgården, en korsbyggnad i Skoved, en rundloge i Styrnäs, Sandöbron och Wästerlunds konditori i Lunde.

Du kan läsa mer om vad som gäller Byggnadsminnen hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Du som ägare till ett byggnadsminne eller som jobbar för att öka kunskapen kan få ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen. Läs mer om Bidrag till kulturhistoriska miljöer hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Krav på bygglov

De byggnader och områden som pekats ut som ses som särskilt värdefulla ur kulturmiljöperspektiv. Är din fastighet särskilt värdefull så omfattas du inte av den lovbefrielse som omfattar ”Attefallsåtgärderna”. Istället behöver du söka bygglov för det du vill göra.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna och svarar på frågor.

 

Länsmuseet kan hjälpa dig som privatpersoner och förening som ska renovera med praktiska råd. Du hittar mer info på deras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein