28 december 2016

Värdeskapande lärande bra för alla

Det som görs i skolan ska ha värde inte bara för eleverna utan för världen utanför klassrummet. Värdeskapande lärande är huvudpunkten i Idéverkstans pedagogik.

Egentligen är det enkelt. När elever får göra något värdefullt för någon annan genom att praktiskt använda sina kunskaper och färdigheter skapas också värde för den egna personen.

- Genom att få ”riktiga” saker att jobba med känns uppdraget viktigt, säger Rigmor Strömberg och Maria Melander.

Årskurs två och tre i fokus
Värdeskapande lärande har sina rötter i entreprenöriellt lärande. Rigmor och Maria har under flera år arbetat med det senare inom ramen för sina anställningar på Kramfors kommun. Först gjordes det i projektform, men sedan ett antal år är Idéverkstan en ordinarie verksamhet i skolvärlden.

- Vi har vår fysiska arbetsplats på Ådalsskolan, men jobbar med barn och ungdomar i alla åldrar, berättar Maria.
- Den här terminen har vi haft extra fokus på lågstadiets årskurs två och tre.

Kommunens alla tvåor och treor har använt sin fantasi, kreativitet, skaparkraft, uppfinningsrikedom och arbetsglädje för att lösa olika uppgifter. Årskurs två har arbetat mot föreningar och treorna har fått sina uppdrag från företag.

- Varje skola har en egen kontaktförening eller -företag. De får ett uppdrag och jobbar först själva i klassen. Därefter kommer vi ut till dem och de får praktiskt bygga och åskådliggöra sin idé, säger Rigmor.

 

Tvåorna jobbar med föreningar
Kramforsskolans tvåor har haft i uppdrag av Samhällsavdelningen på kommunen att komma med idéer på hur man kan utveckla ett område kring Kramforsån så att det attraherar barn och unga. I Nordingrå har föreningen Mannaminnes Vänner fått förslag från eleverna på hur ett hus inrett för barn skulle kunna se ut. Nylandsskolans tvåor har på uppdrag av Nylands Engagerade jobbat med aktiviteter till en vinterdag.

Övriga föreningar som deltagit är DBTK i Docksta, På Kusten i Ullånger, Skogs intresseförening, Veteranbilsmuséet i Lunde och Bollstabruks intresseförening.

Treorna får uppdrag av företag
Årskurs tre har fått uppgifter av ett antal företag i kommunen:
Ådalens bildemontering, Gerdin, Skidsta Hus, Hotell Höga Kusten, Colorama, Famek, SCA, Nordhydraulik, Elpress och Woody.

- Vi är otroligt glada och stolta över att så många entreprenörer ger sig tid att samarbeta med oss.

Eleverna får en handfast uppgift att jobba med, en uppgift som kommer från ett behov som finns i företaget. Det är med djupaste stolthet nioåringarna presenterar sina lösningar för företagen, de får även feedback på sina idéer.

Värdefullt skapande ökar självkänslan
Maria och Rigmor pratar ofta om ”ta-sig-församhet”, alltså om vikten att lyfta elevernas självkänsla på så sätt att de vågar ta för sig och använda sin kreativitet på ett positivt sätt.

- Samhället behöver unga som kan lösa problem, inte är rädda för att göra misstag, vågar tänka nytt och som kan samarbeta, säger Maria och Rigmor fyller i:
- Att använda sig av värdefullt skapande är ett sätt att komma dit.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Maria Melander
Rigmor Strömberg
Idéverkstan

0612-804 95
070-191 67 40

ideverkstan@kramfors.se