17 oktober 2019

Ådalsskolans digitala plattform får spridning

Ådalsskolan har under flera år befunnit sig i framkant gällande skolutveckling. Ett av de framgångsrika områdena har varit digitaliseringen av skolan, och i synnerhet de administrativa processerna.

För det har Ådalsskolan utvecklat en digital plattform med fokus på minskning av den juridiska bördan för skolpersonal, oftast förväxlat med den kända ”administrativa bördan”. För att kunna utveckla sådana efterfrågade tjänster har skolan varit tvungen att ta till ovanliga metoder för att bryta sig igenom hinder på marknaden.

Höga trösklar

– Sverige har i snart två decennier tillåtit marknaden att sköta IT-systemen för skolan. Det har lett till inlåsningseffekter och mycket höga trösklar för utveckling av verksamhetsdrivna digitala tjänster på ett resurseffektivt sätt, berättar Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan och grundare av digitala plattformen.

Skolan tar kontroll

För att bryta detta läge har skolan tagit kontroll över det data som ligger till grund för skolpersonalens dagliga arbete och lagt fundamentet för att alla digitala tjänster ska byggas utifrån kommunens egna villkor och ägande. För ökad funktionalitet byggs moduler allteftersom personalen och skolledning ser behov av digitalt stöd, helt utifrån beslut hos kommunen och interna processerna.

– Offentlig sektor ska inte behöva be en privat leverantör om lov för att komma åt data som kommunanställda skapar, underhåller och utvecklar. Dessutom ska det inte kosta något att nå det egna datat. Det här är inte en förhandlingsfråga för oss eller något som ska diskuteras vid rundabordssamtal, menar Peyman.

Stort intresse från andra huvudmän

På grund av det stora intresset från andra huvudmän, som själva vittnar om svårigheterna med tillgång till egna datauppgifter, har Kramfors kommun tagit fram ett avtal som möjliggör spridning av plattformen till andra skolhuvudmän.

– Det är en viktig frigörelsereform som måste till för att vi ska låta kraften hos skolsystemet komma till sin rätt. Tiden för gamla affärsmodeller och obalansen på marknaden för dessa skoltjänster kommer att få ett slut, avslutar Peyman.

Även om det är ovanligt att offentlig sektor utvecklar tjänster av detta slag som får spridas utanför den egna organisationen har det varit en samstämmighet inom politiken till stöd för arbetet.

– Vi ser att Ådalsskolans utveckling väcker intresse runtom i Sverige och även utomlands. Därför är det viktigt att våra goda idéer kan hjälpa andra kommuner och bidra till att offentlig sektor lägger resurserna på rätt saker, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fokus på lärarnas arbetsmiljö

Ådalsskolan har tagit fram tre moduler, och utvecklar ytterligare tio som berör elevhälsa, ”lärplattform”, extra anpassningar och fler aktuella och mycket nyttiga funktioner med fokus på lärarnas psykosociala arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019 om att godkänna avtalet för spridning av plattformen.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan
0612-69 21 69
peyman.vahedi@kramfors.se