Placeholder
21 december 2022

Ny förskola i Kramfors – vad händer?

Ärendet med att bygga en fleravdelningsförskola i Kramfors går vidare. Rivningen av de byggnader som stod på tomten är klar och en markundersökning har utförts. Processen med en bygglovsansökan är dessutom igång.

Under flera år har trångboddheten i Kramfors förskolor varit ett faktum och politikerna i Kramfors kommunfullmäktige tog i juni 2021 ett beslut om att låta bygga en fleravdelningsförskola. Förvaltningen har sedan tittat på ett flertal lokaler, men fastnade till slut för att bygga nytt.

De byggnader som tidigare fanns på tomten på Gumåsvägen hade stått tomma under många år. Tomten ägdes av en privatperson som sålde den till kommunen. Nu ägs den av Kramfast.

Just nu händer ingenting på själva byggplatsen, men mycket arbete pågår för att bygget ska komma igång.

Geoteknisk undersökning

Vecka 50 genomförde Kramfast en geoteknisk undersökning på platsen där förskolan ska byggas.

– Vi gör en undersökning för att leverantörerna som räknar på förskolan ska kunna beräkna hur grundläggningen ska dimensioneras, säger Per Eriksson, VD Kramfast.

Info till närboende

Inför bygget av förskolan ingår att få till en bra trafiklösning. I dagarna får närboende ett brev med möjlighet att yttra sig om förskolans placering. Sedan går arbetet med själva bygglovet vidare.

Upphandling av entreprenör

När bygglovet är klart jobbar Kramfast på att få till en upphandling, som ligger till grund för vilket företag som kommer att bygga förskolan.

– Det är mycket som ska falla på plats i ett projekt som detta innan byggstart kan ske. Vi är många iblandade och vi vill att allt ska bli så bra som möjligt. Vår förhoppning är att förskolan ska stå klar hösten 2024, säger Per Eriksson.

Viktigt med grundlig planering

Från Kramfors kommuns och bildningsförvaltningens sida ser man fram emot att arbetet ska komma igång på allvar. Elisabet Sjödin, som är verksamhetschef för förskolorna i Kramfors kommun, har varit med under hela resans gång från spirande tanke till nu:

– Visst kan man tycka att kvarnarna mal långsamt, men det är samtidigt oerhört viktigt att inte rusa iväg och göra något förhastat. Nu hinner vi planera och verkligen lägga en grund för den nya förskolan. Den fortsatta processen känns både inspirerande och spännande.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson

Elisabet Sjödin
Tel: 0612-804 58
Elisabet.sjodin@kramfors.se