De fyra elever som finns med i nyheten står utanför skolan. Vid sidan av dem ser man en skylt med texten Räddningsgymnasiet Sandö samt skolans logotyp.

Melker Martinsson, Hanna Hamberg, Malou Strömstedt och Elin Blomkvist stortrivs med skolans undervisningsmetod där de får chans att på olika sätt i block fokusera på brännande ämnen.

28 september 2023

Kris och beredskap varje vecka för Räddningsgymnasiets elever

Den här veckan är det Beredskapsvecka i Sverige; en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser av olika slag. Några som dagligen har kris, konflikt och beredskap i fokus är eleverna på Räddningsgymnasiet Sandö.

– Vi jobbar med beredskap hela tiden, så man kan definitivt säga att vi uppfyller MSB:s intention med veckan – att gå från tanke till handling, säger Heike Hands, lärare i krishantering, psykologi och matematik.

På bara några år har omvärldsläget i såväl Sverige som världen förändrats. När broschyren ”Om krisen kommer” utökades med orden ”… eller kriget…” kändes det först långt borta. Något sådant kunde väl inte hända?

Idag är allt annorlunda. Vi lever med brinnande krig i vår närhet och larm om kriser av olika slag duggar tätt. Något som skolans äldre elever märker av.

Terror och olika former av lösningar

Malou Strömstedt och Ellen Blomkvist går i årskurs 3 och har under sina år på skolan märkt av utvecklingen.

– Elever på andra gymnasieskolor gör det garanterat också, men eftersom vår utbildning har sin grund i kris och beredskap går vi djupare in på frågorna, säger tjejerna.

Just sistaårseleverna jobbar just nu med terrorhotet. De har börjat med den internationella situationen för att komma in på hur läget är i Sverige. Orsaker naturligtvis, vad som kan komma att hända och vilka effekter det kan ha på ett samhälle.

– Sedan kollar vi naturligtvis på de olika lösningar som politiska partier, myndigheter, organisationer och andra kan ha, säger Malou och Elin.

En karta över norra Afrika och tre pekfingrar som pekar. Fingrarna har texten Israel, Egypten och Sudan på sig.

Olika typer av hotbilder gås igenom

De färskaste på skolan, det vill säga årskurs 1, tar också fasta på omvärldsläget och går just nu igenom olika typer av hotbilder. Det kan till exempel handla om väpnade konflikter i ett land och hur sådana påverkar grannländerna.

– Även det faktum att terrorhotet höjts från tre till fyra är något vi diskuterar. Vad innebär det egentligen för oss som land? säger Carl Sundström, som undervisar i samhällskunskap och idrott.

En grupp elever sitter och spelar ett spel vid ett runt bord. Fotot är taget uppifrån så man ser inte elevernas ansikten.

Gemensamma övningar och teamwork präglar vardagen på Räddningsgymnasiet.

Öva, öva, öva...

Årets tema för Beredskapsveckan är öva. Och öva, det är något som Räddningsgymnasiets elever gör ofta och gärna. Krisövningar är en del av skolvardagen – scenarier med större omvärldshändelser och räddningsaktioner, men även mindre uppdrag som går ut på att säkra den egna tryggheten.

På ön Granholmen utanför Sandö har många mindre exkursioner ägt rum där eleverna lärt sig laga mat på stormkök, sova under bar himmel och klara sig utan internet. För en tid sedan var årskurs två till Duved på en lite större övning.

För Melker Martinsson och Hanna Hamberg var det en spännande och lärorik resa:
– Det var jättekul att lösa problem i grupp. Vi använde till exempel för mycket t-sprit i början till stormköket och fick börja hushålla för att vi skulle kunna laga mat hela tiden. Sedan hade vi ett tält för lite och fick känna på hur det var att bo tätt inpå varandra.

Två elever står i fjällmiljö. De har röda tröjor på sig med skolans logotyp på ryggen.

Det faktum att skolan använder sig av undervisningsmetoden Problembaserat Lärande gör det möjligt att lägga samman ämnen och läsa i block. Man jobbar så att säga med ett tema som genomsyrar flera ämnen.

– Sedan uppmärksammar vi så klart Beredskapsveckan. I måndags samlades vi i aulan och gick igenom olika saker samt uppmanade eleverna att göra ett quiz. Beredskap omfattar även rörelse, därför genomför vi skoljoggen den här veckan, avslutar Heike Hands.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Heike Hands
Lärare
Räddningsgymnasiet Sandö
0612-69 20 85
heike.hands@kramfors.se

Catharina Karlsson
Rektor
Räddningsgymnasiet Sandö
0612-69 21 40
catharina.karlsson@kramfors.se