De tre namngivna personer står tillsammans och tittar i en mobiltelefon. På den andra bilden syns roboten AV1.

IKT-pedagog Christian Frank, elevhälsochef Lisa Karlsson och Bildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare Malin Henriksson testkör AV1.

11 januari 2024

Skolroboten AV1 hjälper elever tillbaka till skolan

Av olika anledningar finns det elever som under en del av sin skoltid inte kan närvara i klassrummet. Från och med vårterminens start finns dock möjlighet att sitta hemma och därifrån se, lyssna och delta i sådant som klassen gör. En utveckling som skolroboten AV1 fixar!

– Det här är ett väldigt fint komplement till den personliga kontakt som läraren har med eleven. Med hjälp av AV1 kan eleven delta i den vanliga undervisningen och samtidigt känna social trygghet, säger Stefan Karlstedt, verksamhetsansvarig för grundskolan.

AV1, som tagits fram av företaget No Isolation, är ett digitalt hjälpmedel för undervisning och inkludering i skolan, som motverkar långvarig frånvaro. Känslan av tillhörighet och möjligheten att bygga relationer med kompisar och lärare är viktiga hörnstenar.

– Med hjälp av AV1 behöver ingen missa lektioner, raster och samtal med vänner. Det är en stor fördel att kunna delta i undervisningen, känna tillhörighet och få betyg, säger Stefan Karlstedt. Han fortsätter:
– Jag tror också att arbetssättet underlättar för eleven att komma tillbaka till skolan.

Skolroboten står på en elevs skolbänk och tittar ned i dennes anteckningsbok.

Skolroboten är elevens förlängda ögon. Med hjälp av den kan eleven hemifrån ta del av undervisningen, men också ha kontakt med sina klasskamrater. Foto: Estella K Johnsrud, No Isolation.

Så funkar det

AV1 placeras i klassrummet eller där man ska hålla till. Med hjälp av 4G-teknik kopplar sedan eleven upp sig hemma med en surfplatta eller mobiltelefon. Via en app kan eleven vrida på roboten, interagera med klassen och delta i undervisningen ungefär som om hen vore där fysiskt.

I en värld fylld av digitala säkerhetshål är det dock viktigt att veta att roboten har ett väl genomtänkt system.

  • Inget av det som visas på skärmen filmas eller sparas. Försöker eleven till exempel ta en skärmdump stängs allt av och man loggas ut.
  • Livestreamen är krypterad.
  • Det kan endast finnas en användare per robot.
  • Sändningen går bara att visa på den platta eller mobil man valt.
  • Alla får ett unikt lösenord.

– Simon Ström från företaget No Isolation var här för ett tag sedan och visade produkten. Vi fick då även testköra och allt känns väldigt tryggt. Vi är ju inte heller första kommunen som testar AV1, säger elevhälsochef Lisa Karlsson.

LIsa Karlsson har vit tröja och håret uppsatt i hästsvans. Roboten står på ett bord och Lisa testkör den med sin mobil.

Med hjälp av mobilen styr LIsa Karlsson roboten och därmed vad som visas på skärmen.

En del av lösningen

Lisa Karlsson betonar även att roboten inte kan ersätta vanlig skolgång och är inte heller en heltäckande del av lösningen. Det finns många olika insatser som görs för att stödja elever som inte kan närvara i skolan.

– Att få en robot som vän är inga konstigheter för eleverna, men för oss som kommun känns det stort att kunna erbjuda det här stödet, säger Lisa Karlsson.

Finansiering via God och nära vård

I ett första skede har fem robotar köpts in. Finansieringen sker genom kommunens arbete med God och nära vård.

– Barns och ungas välmående och hälsa påverkas av många faktorer, och det finns därför många sätt att stödja deras utveckling. Modern teknik som möjliggör deltagande i skolan på ett för eleven tryggt sätt, sådant vill vi gärna satsa på, avslutar Anna Böhlenius, samordnare för God och nära vård Kramfors.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Lisa Karlsson
Elevhälsochef
0612-804 46
lisa.karlsson@kramfors.se

Stefan Karlstedt
Verksamhetschef grundskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 91
stefan.karlstedt@kramfors.se