De två förskollärarna sitter i en soffa med fem barn i famnen. De läser en saga.

Anna-Lena Ullberg och Nathalie Eriksson med Harry, Kerstin, Selma, Decibell och Vilja.

19 mars 2024

Skaparen välkomnar de minsta barnen i en småbarnsavdelning

I Kramfors har vi 21 kommunala förskolor, som alla bedriver en proffsig och personanpassad verksamhet. Avdelningen Skaparen på Bollsta förskola särskiljer sig dock lite, eftersom de endast välkomnar barn upp till två år. De är med andra ord en småbarnsavdelning.

– Vi ser många pedagogiska fördelar med att samla de yngsta barnen i samma grupp och reaktionerna från föräldrarna har enbart varit positiva, säger förskollärarna Nathalie Eriksson och Anna-Lena Ullberg.

Det händer mycket i ett barns utveckling fram till att det är två år. Det börjar gå, säger sina första ord och börjar kunna dela upplevelser med andra människor. Under den tiden börjar många barn också i förskolan.

Enklare och snabbare introduktion

Tidigare var Skaparen en ”vanlig” avdelning som tog emot 1-5-åringar. Från och med hösten 2022 ändrades fokus om till de riktigt små barnen. Det är alltså på Skaparen som Bollstabarnen skolas in.

– Vi har utvecklat introduktionen, som sker i en snabbare takt än vanligt. Med så unga barn kommer vi snabbt nära vårdnadshavarna och kan i dialog med dem anpassa både tider och utformning av dagarna, berättar Anna-Lena Ullberg.

Lättare att anpassa sig efter varje individ

Eftersom barnen är så små måste individanpassning löpa som en röd tråd genom verksamheten. Något som faktiskt underlättas av det faktum att alla är i samma ålder.

– Just nu har vi 14 barn på Skaparen och upplever att det är lättare att hitta pedagogiskt material och miljöer som passar gruppen, säger Nathalie Eriksson.

De fem barnen sitter i en brandbil av trä. Några står upp. En del har brandhjälmar på sig.

Men behöver inte små barn ha kontakt med äldre och lära sig av dem?

– Jo, det är viktigt och varje gång vi är ute blandas barn från Bollsta förskolas olika avdelningar. De något äldre barnen vill gärna vara med våra småttingar, säger Nathalie.

– Faktum är att även i Skaparen blir tvååringarna förebilder för de allra minsta, flikar Anna-Lena in.

Ni säger att föräldrarna är positiva, hur vet ni det?

– Den kontakt som skapas med vårdnadshavarna under introduktionen är basen i det fortsatta arbetet. Vi har regelbundna uppföljningssamtal och har också för vana att fotografera vad vi gör. Dessa bilder skickas ofta till vårdnadshavarna, vilket är mycket uppskattat.

Finns det något mer ni skulle vilja lyfta fram?

– I grupper med stora åldersspann är det lätt att de minsta kommer i skymundan. Det undviker vi nu. Vi kan dessutom hålla ihop rutinerna på ett bättre sätt och därigenom få utrymme för flexibilitet.

De två förskollärarna står i ett av förskolans rum. De ler och tittar in i kameran.

Anna-Lena Ullberg och Nathalie Eriksson har båda mångårig erfarenhet av att jobba som förskollärare.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Fredrik Östlund
Rektor
Bollsta förskola
fredrik.ostlund@kramfors.se