en kvinna intill en filmduk talar vänd mot många sittande män och kvinnor

Malin Henriksson inledde torsdagens träff på temat skola och arbetsliv.

03 maj 2024

Uppstart för nytt samarbete mellan skola och arbetsliv

Hur ska lokala företag i högre utsträckning kunna attrahera elever att satsa på en karriär på hemmaplan? Och hur kan skolan skapa ännu bättre förutsättningar för företagen att klara sina kompetensbehov? Det är prioriterade frågor i ett nytt samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet.

Malin Henriksson, verksamhetsutvecklare på Bildningsförvaltningen, ledde den första sammankomsten för samarbetet på Folkets Park i Kramfors under torsdagsförmiddagen.

Representanter för involverade företag, skolan och avdelningen Näringsliv och Planering deltog.

Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen, fanns också plats.

– Vi har gemensamma utmaningar men genom detta samarbete hoppas jag att vi ska bygga upp någonting som kan ge goda resultat framöver, sa han.

En stor del av förmiddagen gick till att i flera mindre grupper diskutera nuläget och framtida behov.

– Det här tycker jag är en suverän modell att skapa förståelse för varandra, skaffa sig ökade kunskaper och hitta lösningar tillsammans, sa Kim Brändström, kontorschef på Handelsbanken.

Stora kompetensbehov

Företagen behöver fler medarbetare för att kunna matcha ökad efterfrågan på varor och tjänster och att klara generationsväxlingar.

Exempelvis gäller det att nå ut med information till elever om vilka karriärmöjligheter som finns i lokala företag. Och skolan måste på ett effektivare sätt underlätta för företagen genom att matcha utbildningar mot specifika behov.

Bussföretaget Byberg & Nordin har 600 medarbetare varav cirka 100 i Kramfors kommun. Inom kort behöver det 10–20 nya chaufförer.

Hur hitta dem?

Andra företag redogjorde för liknande situationer.

– Kommunen har som två prioriterade mål att bidra till ett ännu bättre företagsklimat och på sikt stärka kompetensförsörjningen. Detta är ett viktigt led i det och vi tror att det vi inlett nu både kan väcka elevers nyfikenhet på olika företag och branscher, och åstadkomma en höjd utbildningsnivå som påverkar tillväxt och utveckling, sa Malin Henriksson.

Företagen träffar elever

Arbetssättet framöver är i korthet:

* Företagen finns på högstadiet 30–60 minuter per termin, träffar en klass och berättar om sina verksamheter; var de finns, hur många anställda, vilka yrken som omfattas, vilka utbildningar som krävs, lönenivåer och så vidare.

* Företagen möjliggör studiebesök, prao och/eller sommarjobb.

* Lärare, studie– och yrkesvägledare och utbildningsansvariga deltar på träffarna för att informera om vilken utbildningsväg som krävs.

De verksamheter som hittills ingår i samarbetet är: Avoki, AQ Group, Bearbetningscenter, Bildningsförvaltningen Kramfors kommun, Byberg & Nordin, Elpress, Fastighetsbyrån, Folksam, Gerdins, Granitor, Handelsbanken, Hotell Höga Kusten, Kempes El, Krambo, Mondi Dynäs, Lennart Eriksson Bygg, Måvikens Rehabcenter, Nylands Städ, Optimal Ekonomi, Radiator VVS, Skogen i skolan (ett antal skogsbolag), Sun4energy, Sundströms Bil, Välfärdsförvaltningen Kramfors kommun, Ådalens Bildemontering,

Vill ditt företag också vara med i samarbetet?

Vill även ditt företag ingå i samarbetet mellan skola och arbetsliv?

– Vi ser gärna att ännu fler företag kommer med i detta, sa Malin Henriksson.

En bransch som just nu helt saknar representation är handeln.

Alla som är intresserade kan ta kontakt med Malin Henriksson:

malin.henriksson@kramfors.se

– Jag kommer också att vara med på Höga Kusten Företagsmässa på fredag för att träffa företag och prata om det nya samarbetet.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Malin Henriksson
Tel: 0612-803 24
malin.henriksson@kramfors.se