Placeholder
06 maj 2024

FN-rollspel på Räddningsgymnasiet

Förra veckan flyttade FN:s Generalförsamling sina förhandlingar till Räddningsgymnasiet på Sandö. Eleverna i årskurs 1 och 2 fick under den årliga FN-rollspelsveckan företräda världens länder och diskutera viktiga frågor som världen behöver enas kring.

Under veckan fick eleverna arbeta kring och försöka finna lösningar på hur omställning till en fossilfri energiförsörjning till 2050 ska gå till och vilka steg som behöver tas på vägen för att nå det målet. Den andra frågan som behandlades var den humanitära krisen i Gaza och hur världen ska kunna säkerställa att de civila i Gaza skyddas och att humanitär hjälp ska nå de behövande på ett säkert sätt.

Tuffa förhandlingar mellan länderna

Det blev ett aktivt och mycket engagerat lobbyarbete där eleverna i form av delegater fick förhandla med andra länder och försöka nå lösningar och skriva gemensamma resolutioner som det sedan röstades om i Generalförsamlingen. Att länder har olika förutsättningar, agendor och inflytande i internationella förhandlingar blev tydligt under veckans gång.

Eleverna på Räddningsgymnasiet gick ”all in” och företrädde sina länder med både klädstil, diplomatisk precision och stort engagemang, vilket är en konst när man kanske inte alla gånger håller med om de åsikter ens land står för.

Bra kunskap om internationella förhandlingar

När eleverna utvärderar FN-rollspelsveckan så beskriver många att detta är ett roligt och engagerande arbetssätt där man får lära sig mer om både världens länder, få en bild av hur internationella förhandlingar går till och inte minst debattera för sina ståndpunkter!

Bildcollage av flera ungdomar i par om två, bakom dem den flagga för landet de presenterar

Eleverna företrädde sina länder med både klädstil, diplomatisk precision och stort engagemang.

Bildcollage av flera ungdomar i par om två, bakom dem den flagga för landet de presenterar

Ett roligt och engagerande arbetssätt där man får en bild av hur internationella förhandlingar går till och inte minst debattera för sina ståndpunkter!

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Elin Gradin

Lärare vid Räddningsgymnasiet Sandö

elin.gradin@kramfors.se