Häxprocesserna

I oktober 1674 var det rättegång på gästgivaregården i Hammar i Torsåkers Pastorat. Det var församlingsbor från Torsåker, Dal och Ytterlännäs som stod anklagade för häxeri. Anklagelserna gällde bortförande av barn till Blåkulla, trolldom, syndigt leverne med djävulen samt att ha ingått förbund med djävulen.

Den statliga trolldomskommissionen dömde och totalt avrättades 71 personer på Häxberget. De halshuggs och brändes sedan på bål. Domstolarna och Svenska kyrkan lyckades genomföra Sveriges största dokumenterade massavrättning i fredstid med stöd av gällande lagstiftning. En av de mest drivande personerna i häxprocessen i vårt område var prästen Laurentius Hornaeus.

Totalt avrättades cirka 300 personer för trolldom i Sverige under häxjakten 1668-1676. Först 1779 avskaffades straffet för trolldom i lagboken.

Gör gärna ett besök på Häxmuseet vid Hola Folkhögskola och på Häxberget, som även kallas Bålberget. Det finns även en webbapp, Spelen om Ådalen, där du kan göra en resa i tid och rum i de häxerianklagades fotspår. Mer information finns under Relaterade dokument och länkar.

Vägbeskrivning Häxberget:
Från Bollstabruk åker man vägen mot Sollefteå ca 3,1 km. Vid Ed tar man av till höger och fortsätter vägen fram till vägkorsningen där tar man höger. Efter några kilometer är det skyltat med Häxberget. 


Detalj från Häxmuseet

Detalj från Häxmuseet

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström