Fordonsvård och godshantering

Anpassade gymnasieskolans program för Fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Utbildningen är förlagd till Nordviks friskola som drivs av Hushållningssällskapet. Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och om hur de ska skötas och underhållas. Du får också lära dig hur man hanterar gods på lager och i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom lagerhantering.

På programmet får du träna dig i att samarbeta och bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Ifall du tycker att detta verkar vara en skola för dig så kan du kontakta oss för att få göra praktik.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund