Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har ansvar för att anpassa litteratur för personer med läsnedsättning. Legimus är MTM:s bibliotek där personer med läsnedsättning kan låna och ladda ner talböcker.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

 Om du vill låna talböcker måste du gå till ditt bibliotek för att få ett konto. Det kan vara kommunbiblioteket eller skolbiblioteket. De kan hjälpa dig med det du behöver. De flesta bibliotek vill att du bokar tid först. Samtidigt som du får kontot berättar biblioteket för dig vad det innebär att låna talböcker och hur du kan läsa.

Legimus Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Christian Frank
IKT-pedagog
Tel: 0612-804 24
christian.frank@kramfors.se