Föräldraskapsstöd och tidig service

Att vara förälder är ett viktigt och samtidigt tufft uppdrag. Vardagen kan vara full av glädjeämnen, men också av utmaningar. Ibland kör man fast. Då kan det vara bra att ha tillgång till stöd i föräldraskapet.

Familjebehandlarna, som ingår i Barnbackens familjecentral i Kramfors, arbetar förebyggande och med tidigt stöd. Till oss kan ni vända er i olika psykosociala frågor som till exempel stöd i föräldraskapet eller relationen mellan föräldrar och barn.

All vår verksamhet är kostnadsfri och vi för inga protokoll.

Kontakt och boka tid

Vi som jobbar som familjebehandlare heter Jennifer Andersson och Karin Nordén. Våra kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Du bestämmer själv om du vill besöka oss genom ett digitalt samtal eller genom ett fysiskt möte . Du bokar tid via vår e-tjänst.

Olika former av stöd och samtal

Trappansamtal

Barn som upplevt våld inom familjen kan erbjudas stöd. Detta i form av så kallade Trappansamtal, som ger barnet möjlighet att bearbeta upplevelsen.

Brottsoffersamtal

Vi ger stöd till barn och unga som har utsatts för brott. Med brott menas bland annat trakasserier, våld och hot, rån, mobbing, kränkningar i sociala medier med mera. Konsekvenserna av att utsättas för brott kan bli allvarliga och därför är det viktigt att brott mot barn och unga tas på allvar. Vanliga reaktioner när någon har utsatts för ett brott kan vara panik, tomhets- och overklighetskänslor, känslor av övergivenhet och otrygghet, sömnlöshet, aptitlöshet, ångest ont i magen med mera.

Vi jobbar med strukturerade samtal där barn och unga får berätta om brottet, sina känslor och reaktioner samt får bekräftat att det är normalt att reagera som de gör. De får hjälp med att hitta strategier för att mildra rädslan och minska hat och hämndkänslor. Även föräldrar och syskon kan få stöd i att bearbeta det som har hänt samt hur man som förälder bemöter sitt barn eller ungdom i det som har hänt.

Samarbetssamtal

Vi erbjuder även tidiga samarbetssamtal till föräldrar. De här samtalen kan handla om att undvika en separation eller att separerade föräldrar med barn får stöd i att hitta hållbara lösningar för vad som är bäst för barnet. Samtalen kan handla om var och hur barnet skall bo. Vi kan också prata om hur och vad föräldrar ska prata om för att minska på bråk och missförstånd.

Jennifer och Karin berättar mer om sitt arbete i filmen.

Svenska


Behöver du text? Klicka på T.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Familjebehandlare
Jennifer Andersson
Tel: 0612-802 32
jennifer.andersson@
kramfors.se

Familjebehandlare
Karin Nordén
Tel: 0612-802 71
karin.norden@kramfors.se

Besöksadress
Bruksgatan 12
Kramfors
Entré 2 (ingång vid barrnmorskemottagningen)