Ledighetsansökan

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan" som finns under relaterade dokument på denna sida.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Ditt barn kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet. Klassläraren beslutar om högst tre dagars sammanhängande ledighet eller sammanlagt högst 10 dagar per läsår. Övriga ledigheter beslutas av rektor. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven läser in den undervisning som den missar under sin ledighet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se