04 juli 2018
Barn & utbildning

Förskola öppnas på Sandö

Behovet av förskoleplatser har under en längre tid ökat. För att kunna möta kravet på att tillhandahålla barnomsorg inom de lagstadgade fyra månaderna har BKU-nämnden beslutat att öppna en förskola på Sandö till våren.

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har länge konstaterat att det är fler barn som står i kö än de antal platser som finns inom förskolan. Lösningar görs på både kort och lång sikt. En framtida framgångsfaktor blir att skapa fleravdelningsförskolor, varav en är redan beslutad ska byggas i centrala Kramfors.

Skollagen säger dock att vi måste kunna erbjuda platser inom fyra månader, vilket innebär att platsbristen måste lösas fortare än ett nybygge kan ske.
– Bedömningen är att en förskola på Sandö skulle lösa problemet inför vårterminen 2019, säger Thomas Näsholm (S), BKU-nämndens ordförande.

Beslutet togs vid nämndens sista mötet innan sommaruppehållet, 2018-06-27.

Lämplig lokal finns
På Sandö finns en lämplig förskolelokal tillgänglig med plats för de planerade 1,5 avdelningarna. Intentionen är att teckna ett ettårsavtal med Specialfastigheter (MSB:s fastighetsbolag).

Utemiljön behöver ordnas, till exempel är det absolut nödvändigt att sätta upp ett staket. Inomhus måste möbler och material köpas in. Personal ska också rekryteras. Lunch kan ordnas via MSB:s kök.

– Vi begär nu en utökad ekonomisk ram. Vår förhoppning är att kommunfullmäktige ska bejaka den ansökan under hösten, säger Thomas Näsholm.

Fotnot: MSB betyder Myndigheten för skydd och beredskap.

Läs mer
Vi behöver skapa fler förskoleplatser (2017-09-27)

Så skapar vi fler förskoleplatser (2017-10-27)

Uppdaterad: 2019-07-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Verksamhetschef BKU
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.