Ladugård och stall med en person på gårdsplanen

Byggnader för skog- och jordbruk: Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader är hus som behövs för verksamhet som jordbruk, skogsbruk, fiske, renskötsel eller liknande näring. Det finns krav som måste uppfyllas för att det ska få räknas som en ekonomibyggnad och vara bygglovsfritt.

När behövs bygglov?

Om byggnaden uppfyller följande så räknas det som en ekonomibyggnad, och behöver varken bygglov eller anmälan.

  • Finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring.
  • Används till verksamheten.
  • Viss ekonomisk omfattning på verksamheten, är inte hobbyverksamhet.
  • Är till för aktuell näring, inte förädling.
  • Utanför detaljplanerat område.

Att fastigheten är registrerad som en jordbruksfastighet påverkar inte rätten till att bygga bygglovsfria ekonomibyggnader.

Exempel på åtgärder som INTE är bygglovfria ekonomibyggnader är att ha några hästar som hobby och bygga ett nytt stall. Att ha en jordbruksfastighet utan verksamhet och bygga ett garage. Att planera att starta djuruppfödning och bygga en ligghall. Att bygga ett slakteri till existerande djuruppfödning faller inte heller in under vad som får göras bygglovsfritt.

Om det inte uppfyller kraven för bygglovsfri ekonomibyggnad kan du söka bygglov för en komplementbyggnad. Är det till ett bostadshus så läs mer på Garage, förråd, attefall och liknande. Är det på en annan typ av fastighet t ex slakteri eller industri se Bygga hotell, butik, industri eller annan byggnad eller anläggning eller för mindre byggnader Bygga soprum, garage, förråd, parkering.

Att kolla upp innan du bygger

Innan du bygger finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

  • Se efter om det finns en detaljplan för området. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Ekonomibyggnader som för sin funktion måste ligga vid vattnet kan vara undantagna från krav på strandskyddsdispens. Läs mer om Strandskydd.
  • Vad är lämpligt att bygga? Fundera på markförhållanden och byggnadens anpassning till omgivningen och hur den passar in i landskapet.
  • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
  • Hur ska jag utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader?

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se