Flytt av övergivet fordon

Kommunens uppgift är inte att bedriva någon polisiär verksamhet eller bötfällning, utan endast flytta övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade.

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får enligt lag flyttas av kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. Det gäller olika regler för olika sorters mark, alltså om det är statligt vägområde, kommunal gata, kommunal mark eller privat mark.

Det är inte tillåtet att på eget initiativ flytta bort någon annans fordon även om den verkar övergiven och står olovligt på privat mark.

De lagar som följs och reglerar flytt av fordon är Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF), se relaterade länkar.

Olovlig parkering på privat mark

När ett fordon ställs på privat mark mot markägarens vilja kan markägaren få hjälp av kommunen att hitta ägaruppgifter på fordonet och en eventuell fordonsflytt.
Fordonet ska ha stått olovligt parkerad, på den privata marken, i minst sju dygn innan markägaren kan börja processen för att få den flyttad.

Markägaren måste själv:

  • underrätta fordonsägaren om att fordonet står olovligt på privat mark och måste flyttas. Det kan ske muntligt eller via REK brev, rekommenderat brev med mottagningsbevis.
  • föra protokoll eller anteckningar över sin kontakt, eller sina kontaktförsök, med fordonsägaren. Kom ihåg att anteckna datum.
  • kontakta kommunen och be om hjälp via blanketten "Begäran om flyttning av fordon på privat mark", finns under relaterade dokument.

Kommunen kan flytta fordonet tidigast 30 dagar efter det att markägaren påbörjat sina försök att underrätta fordonsägaren. Ett fordonsvrak kan kommunen flytta direkt.

Kostnader

Fordonsägaren är skyldig att betala för flyttningskostnader samt övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning från privat mark förbinder sig markägaren att betala dessa kostnader om fordonsägaren inte betalar.

Fordonsvrak

Vid förflyttning av fordon är det skillnad på fordonsvrak och på övergivna bilar.
Ett fordonsvrak är ett fordon som är i ett så dåligt skick att det kostar mer att få det i ett trafikdugligt skick än vad motsvarande årsmodell är värd. I de fall där fordon bedöms som fordonsvrak får fordonet omedelbart fraktas till bilskrot eller annan uppsamlingsplats. Fordonsvrak får flyttas omedelbart av kommunen även från privat mark.
Ett fordonsvrak som flyttas av kommunen tillfaller omedelbart kommunen (6 § LFF) och ska som huvudregel skrotas så snart möjligt (3 § LFF).

Kommunen underrättar Polismyndigheten om flyttningen.
Kommunen utför fotodokumentation och upprättar protokoll. Fordonets registrerade ägare får beslut och protokollskopia hemsänt via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.