Växtlighet vid gator och vägar

Du som äger en fastighet intill en väg ansvarar tillsammans med kommunen för att trafikmiljön är trygg, säker och funktionell.

Som tomtägare ska du sköta din tomt så att växtligheten på tomten inte skymmer skyltar, vägmärken, belysningsstolpar eller sikten för trafikanter.

Träd

Har du träd som hänger ut från din tomt mot gator eller gångvägar?
Då måste du kapa och kvista träd och grenar så att de inte hänger ut i vägbanan. Vägens frihöjd ska vara 3,6 m på gångvägar och 4,5 m på gator. Höjden behövs för att lastbilar och arbetsfordon ska komma fram.

Buskar

Vid korsningar bör inte buskar och häckar vara högre än 0,7 m för att sikten ska vara bra.

Kontakta oss om du ser ett träd eller annan växtlighet som är uppenbart trafikfarligt eller farligt på annat sätt.

Plantera nytt

Träd och buskar växer fort så plantera inte för nära gatan eller tomtgränsen. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgränsen.
Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 cm från tomtgränsen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.