Parkering i Kramfors

Datumparkering

I hela Kramfors tätort gäller datumparkering mellan 02.00-09.00 varje natt.
Datumparkeringen gäller på alla gator inom gränsen för Kramfors tätort, om ingenting annat anges med vägmärken.

Områdesgräns för datumparkering

Områdesgräns för Kramfors tätort, innanför gäller datumparkering

Varför har kommunen datumparkering?

Genom datumparkeringen så är alltid en sida av gatan fri varje natt och det underlättar vårt arbete med vägunderhållet.

På vilken sida ska jag parkera?

Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sida av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sida av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Till exempel: om du parkerar på kvällen den 1 mars ska du ställa dig på den sida av gatan som har udda husnummer. När datumparkeringen börjar gälla klockan 02.00 den 2 mars, är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

Du hittar mer information om datumparkering under relaterade länkar.

P-skiva

P-skiva behövs i centrala Kramfors på

 • Biblioteksgatan
 • Torggatan
 • Stationsgatan
 • Limstagatan
 • Viktoriagatan
 • Järnvägsgatan
 • Kvarngatan vid polishuset
 • Greisgatan
 • Parkering framför Ådalshallen

Gator och platser där p-skiva gäller skyltas med en tilläggsskylt. P-skiva måste användas mellan 09:00-18:00 på vardagar och 09:00-15:00 på lördagar.

Tänk på att andra tider och regler kan gälla på parkeringar som inte är kommunens. Till exempel parkeringarna vid Willys, ICA, COOP och gallerian.

Alla fordon som har en registreringsskylt måste använda P-skiva.

Så här använder du P-skivan

Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme. Skivan ska läggas väl synlig innanför framrutan. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om fordonet stått för länge.

Parkering innan tidsbegränsning

Vid parkering innan tidsbegränsningen börjar markerar du det klockslag som gäller för tidsbegränsningen. Om du till exempel parkerar kl 07:30 på en plats som har tidsbegränsning från kl 08:00 ställer du in skivan på 8.

Om du saknar P-skiva

Du kan använda en P-skiva från en annan ort om du har en sådan. Saknar du helt P-skiva kan du också skriva en lapp med tiden du parkerade och lägga eller fästa lappen väl synligt på fordonet.

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda P-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Här finns P-skivor att hämta

 • Kramfors kommun, Kom in kundtjänst, Torggatan 2
 • OKQ8
 • Polyfoto 
 • Henrikssons blommor
 • Wikströms
 • Anybody
 • Intersport
 • Guld Carlsén
 • Klippoteket
 • Synoptik
 • Kramfors Trädgård

P-skivan för parkering i centrala Kramfors infördes den 3 juni 2013.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tomas Braxenholm
Tomas.Braxenholm@kramfors.se