Anette Selander, Annelie Lindeberg, Cathrice Hansen, Rose-Marie Nyberg Öresten, Sofia Edin och Carina Nyström.

21 mars 2017

Arbetslag utvecklas positivt

Kan en arbetsplats som inte fungerar hitta en lösning på problemen? Svaret är ja, men ibland behöver man extern hjälp. På Kvarnbacken i Kramfors har coach Annelie Lindeberg löst upp knutar med hjälp av Angurvall-metoden.

Alla i personalen visste det. Kände i luften att stämningen inte var bra. Personalen på äldreboendet vaktade på varandra med följd att ingen vågade säga vad de egentligen tyckte och tänkte. Många blev sjuka, ofta. Det pågick år efter år, personal kom och gick. Och situationen förändrades inte.

- Till slut kände jag frustration och sa till mina överordnade att jag inte klarade av det själv. Jag behövde hjälp, berättar enhetschef Anette Selander.

Konsult med fokus på hälsa och kultur
Anettes verksamhetschef Inga-Lena Arkeflod tog nödropet på allvar och en upphandling av konsult gjordes. Annelie Lindeberg, som driver företaget Coach Angurvall med säte i Härnösand, valdes ut till uppdraget.

- Min arbetsmodell går ut på att sänka sjuktalen och öka arbetsglädjen med hjälp av att hälsa och kultur på olika plan, säger Annelie Lindeberg.

I september ifjol drog allt igång. Man gjorde en inledande enkät om hur arbetsplatsen upplevdes och Annelie träffade också personalen enskilt för samtal. En motiverande föreläsning hölls därefter om kultur och hälsa i allmänhet och på arbetsplatsen i synnerhet. I den lyftes drömmar, känsla av sammanhang och vikten av att ha kul på jobbet.

Ärlig dialog och ta fasta på det som är bra
Efter en analys och överläggning med ledningen fick Annelie Lindeberg i uppdrag att hålla ett antal APT (arbetsplatsträffar) där friskfaktorer skulle spela huvudrollen.

- Vi pratade öppet och ärligt om situationen i arbetsgruppen, hur alla kände och tänkte. Vi tog också fasta på sådant som fungerar, vilket är viktigt, säger Anette Selander.
- Även om det funnits gnissel i personalgruppen har det aldrig märkts av utåt mot brukarna eller de anhöriga.

Jag är bra!
För att få andra att må bra, måste man må bra själv. Om man ska våga berömma och lyfta sina kollegor, behöver man också tänka positivt om den egna personen.

- Det handlar helt enkelt om att ta hand om sig själv. Därför jobbade vi bland annat med ”jag är bra-boken”, där alla hade i uppgift att varje dag skriva ned tre bra saker, berättar Annelie Lindeberg.

Även fysisk hälsa
För att ytterligare förstärka hälsa, glädje och gemenskap lät Annelie Lindeberg arbetsgruppen prova på olika former av fysiska aktiviteter, till exempel mindfulness, dans, yoga och avslappning.

- I samråd med ledningsgruppen och rådande förhållanden valdes sådant som är lätt att utöva och som man kan plocka in i sin egen vardag, säger Annelie Lindeberg.

Hur har det gått, är allt bra nu?
- Nej, inte alls, men vi har kommit en bra bit på väg. Förändring kräver tid, tålamod och envishet, säger Annelie.

Vad säger personalen?
Chansen att prata TILL varandra istället för om, är något som de som varit med i förändringssatsningen säger sig uppskatta. Likaså att jobba med den fysiska hälsan.

Rose-Marie Nyberg Öresten, som arbetat inom vården i 20 år, berättar att hon och de övriga i personalen påtalade att de behövde en plattform för samtal. Hennes arbetskompisar Sofia Edin och Carina Nyström nickar bekräftande.
- Det kanske inte har skett en jättestor förändring utåt sett, men processen inom oss är igång. På sikt blir nog det här bra.

Fortsätter med coachning
Del 1 i utvecklingssatsningen är nu klar, men man stannar inte upp för det. Framöver kommer Annelie Lindeberg att ge coachande samtal, för såväl personal, som närmaste chefer.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod Verksamhetschef BAS
0612-801 77 ingalena.arkeflod@kramfors.se

Anette Selander
Enhetschef Kvarnbacken
0612-801 61
anette.selander@kramfors.se