Anhörigstöd

Kramfors kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en anhörig som är i behov av hjälp på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, demenssjukdom, skadligt bruk eller funktionsnedsättning.

Om du är anhörig till någon med särskilda behov så har du rätt till stöd från kommunen. Som anhörig kan du vara make, maka eller partner, förälder, syskon, barn eller annan närstående. Syftet med stödet är att kunna stötta och avlasta dig som anhörig.

Det här anhörigstödet finns

Du kan få vägledning och information om vilket stöd som bäst motsvarar de behov du har och vart du kan vända dig för att få detta stöd.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en anhörig eller närstående kan av olika anledningar behöva avlösning i ditt omvårdnadsarbete. Då kontaktar du kommunens kundtjänst och ber om att få prata med en biståndshandläggare för att få förklara ditt ärende.

Anhörig till person som är äldre

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som hjälper och stödjer en anhörig eller närstående med långvarig sjukdom. Det kan vara någon i din närhet som har en funktionsnedsättning eller som på grund av hög ålder behöver ditt stöd.

Anhörig till person med skadligt bruk, riskbruk eller beroende

Mottagningsgruppen erbjuder dig som anhörig möjlighet till individuella samtal, parsamtal och anhörigstöd i grupp. Det är kostnadsfritt och du har möjlighet att vara anonym. Kontakta kommunens kundtjänst och be om att få prata med mottagningsgruppen för att få förklara ditt ärende.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är ett stöd som erbjuds till barn över 12 år med funktionsnedsättning. I stödet ingår tillsyn före och efter skoldagen samt under lov. I Kramfors kommun är det skolan som ansvarar för korttidstillsynen. För att bli berättigad till korttidstillsyn måste det finnas en godkänd ansökan från en biståndshandläggare.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du med funktionshinder har möjlighet att tillfälligt bo och få stöd i en annan miljö än det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att du ska få ett miljöombyte med möjlighet till social interaktion och deltagande i olika aktiviteter. Det innebär även en avlastning för anhöriga i omvårdnadsarbetet.

Vill du veta mer?

På följande webbplatser kan du få information och värdefulla insikter om att vara anhörig i behov av stöd.

NKA - nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bedriver ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats.

Anhörigas riksförbund

Telefon: 0200-239 500

Anhörigas riksförbund verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se