Hot och våld

Vad är ett hot?

Ett hot är en form av psykiskt våld där uppsåtet är att skrämmas genom att hota och trakassera. Ett hot kan räknas som hot även om uppsåtet inte är att skrämmas. Ett hot kan också vara förtäckt.

Det kan vara svårt att själv avgöra vad som är ett hot i lagens mening. Ett hot kan lika väl vara ett uppenbart klart uttalat hot som ett tonfall eller kroppshållning.

Bedömningen av vad som är ett hot bör man inte göra själv utan ta hjälp av erfarna professionella bedömare.

Polisanmälan

Hot är ett brott och ska polisanmälas. Det är dock den enskilde som beslutar om att anmäla ett brott eller inte.

Om ett brott polisanmäls och en förundersökning startar så träder reglerna om förundersökningssekretess in.

Skydd för hotade personer

Om du blir hotad eller utsatt för påtryckningar eller våld, kan du få hjälp att skydda dig. På Polisens webbplats kan du läsa mer om skydd samt få råd och stöd, se Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se