Ekonomiskt stöd och rådgivning

Om du har problem i din ekonomiska situation kan du få hjälp av kommunen och myndigheter. Det finns olika former av stöd utformade för att hjälpa dig att hantera och förbättra din ekonomi på olika sätt. Du kan bland annat få hjälp genom följande stödfunktioner.

Ekonomiskt bistånd

Om du befinner dig i en akut ekonomisk kris och har svårt att möta dina grundläggande behov, som mat, bostad och kläder, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta är en temporär form av ekonomisk hjälp som kan beviljas för att stödja dig tills du kan återhämta dig och återta förmågan att försörja dig själv.

Ekonomiskt bistånd

Budget- och skuldrådgivning

Om du behöver råd och vägledning för att hantera din budget eller om du befinner dig i en situation med skulder, kan du söka hjälp från budget- och skuldrådgivare. Du kan få hjälp att skapa en realistisk budget, förstå och förhandla med borgenärer samt hitta lösningar för att minska din skuld och öka din ekonomiska trygghet.

Budget- och skuldrådgivning

God man

Om du har svårt att hantera dina ekonomiska angelägenheter på egen hand, kan du få stöd från en god man. En god man är en juridisk företrädare som utses för att agera på dina vägnar och hjälpa dig med ekonomiska beslut. De ser till att dina pengar används på ett sätt som gynnar dig och din ekonomiska stabilitet.

God man, förvaltare och förmyndare

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se