Akut hjälp

Behöver du eller någon i din närhet hjälp? Här hittar du kontaktinformation för akuta situationer och mindre brådskande ärenden.

Befinner du dig i en nödsituation?

Ring larmnummer 112 när det inträffat en olycka, akut sjukdomsfall, brand eller vid ett pågående brott eller misshandel.

Via SOS Alarm når du ambulans, polis, räddningstjänst, socialberedskap, sjö-, fjäll-, flygräddning, giftinformation eller jourhavande präst.

Ring 114 14 för kontakt med polis vid icke akuta situationer.

Socialtjänsten

Telefon: 0612-802 06

Här kan du få råd och stöd eller vägledning om vart du bör vända dig.

Vid behov av akut hjälp kvällar, nätter och helger, ring larmnummer 112.

Sjukvårdsrådgivning

Telefon: 1177

Öppet dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen finns tillgänglig dygnet runt. Hit vänder du dig för att få prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger råd och vägledning till rätt vårdmottagning.

Brottsofferjouren

Telefon: 116 006

Öppettider vardagar 9-19, helger 9-16.

Brottsofferjouren finns för dig som blivit utsatt för brott, bevittnat ett brott eller är anhörig till brottsoffer. Dit kan du ringa för stöd och information.

Brottsofferjouren - Webbplats Länk till annan webbplats.

Psykiatrimottagning

BUP-mottagning

Telefon: 0620-192 74
Öppettider vardagar 8-16.

Är du under 18 år och behöver psykiatrisk hjälp kan du under vardagar vända dig till BUP i Sollefteå.

Psykiatriska akutteamet

Telefon: 0612-860 89

Psykiatriska akutteamet i Kramfors
kommun.

Psykiatrisk vuxenmottagning

Telefon: 0612-861 17
Öppettider vardagar 8-16.

För dig som är över 18 år och behöver psykiatrisk hjälp kan du vända dig till psykiatrimottagningen i Kramfors.

Barn- och ungdomsentrén

Telefon: 060-67 76 00
Öppettider vardagar 8-10.

Barn- och ungdomsentrén är öppen för dig mellan 6-12år. Här får du hjälp vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

BRIS

Barnens hjälptelefon

Telefon: 116 111

Öppet dygnet runt.

Till Barnens hjälptelefon hos BRIS (Barnens Rätt i Samhället) kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen dygnet runt. Det är gratis och du behöver inte berätta vem du är.

Bris - Webbplats Länk till annan webbplats.

Vuxentelefon – om barn

Telefon: 077-150 50 50

Öppettider vardagar 9-12.

Till BRIS Vuxentelefon kan alla vuxna ringa anonymt. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Bris för vuxna - Webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Öppet dygnet runt.

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Samtalet är gratis och du kan ringa dygnet runt.

Kvinnofridslinjen - Webbplats Länk till annan webbplats.

Fler viktiga samtalsstöd och jourtelefoner

Jourhavande kompis - röda korset

Stödchatt för dig upp till 25 år.

Jourhavande kompis - chatt Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska

Chatt- och telefonjour

Telefon: 08-702 16 80

Jourhavande medmänniska - chatt Länk till annan webbplats.

Terrafem

Telefonjour för kvinnor utsatta för mäns våld.

Telefon: 020-52 10 10

Terrafem Länk till annan webbplats.

Självmordslinjen

Chatt- och telefonjour.

Telefon: 901 01

Självmordslinjen - chatt Länk till annan webbplats.

Giftinformationscentralen

Telefon: 010-45 66 700

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se