Äldre

Målet med äldreomsorgen i Kramfors kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden med den stöd och omsorg de behöver.

Vård- och omsorgscollege

För oss är kvalitet i vård och omsorg viktigt och vi är glada att få informera om att Kramfors är certifierad som Vård- och omsorgscollege och ingår i regionalt Vård- och omsorgscollege Västernorrland.

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Socialstyrelsen – äldreguiden

I äldreguiden från Socialstyrelsen kan du se och jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet. Där kan du också jämföra olika boenden och skapa dig en uppfattning respektive boende.

Socialstyrelsens äldreguide samt ytterligare information om Vård- och omsorgscollege finner du under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se