10 oktober 2022

Mobila trygghetslarm ger större frihet och bättre livskvalitet

Känslan av trygghet är viktig för att trivas i vardagen och kunna bo kvar i sin bostad även på ålderns höst. Stationärt trygghetslarm är en insats vi haft under många år. Nu har det kompletterats med mobilt trygghetslarm, som även når utanför hemmet.

– Personer som till exempel tycker om att ta en promenad kan göra det utan rädsla för att något ska hända och ingen märker det. Med ett mobilt trygghetslarm får den enskilde en större frihet och livskvalitet, säger Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Bygger på GPS-funktion

Stationära trygghetslarm är en insats för nödsituationer i hemmet. Räckvidden på larmet är dock inte så lång, vilket till exempel innebär att en del undviker att gå och hämta sin post eller besöka sin granne för en kopp kaffe. Mobila trygghetslarm har däremot en GPS-funktion och skapar trygghet även utanför hemmet då larmet fungerar vid utevistelse.

Trygghet även för anhöriga

Med vetskapen att kunna larma även utanför hemmet kan den enskilde fortsätta delta i samhällslivet, vilket leder till ökad aktivitet och bibehållen hälsa.

– En annan viktig punkt är att de mobila trygghetslarmen ökar tryggheten även för de anhöriga. Vetskapen att ens mamma eller pappa kan vara utomhus i trygga förhållanden är viktig, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik i välfärdsförvaltningen.

Kan bäras runt halsen eller handleden

Precis som det stationära trygghetslarmet finns den mobila varianten i två utföranden; man kan ha det runt halsen eller som en klocka på armen. Larmet kan aktiveras både genom att den som bär det trycker på knappen eller att hemtjänsten lokaliserar en person som är försvunnen.

David Wiklund och Malin Nordin visar upp två typer av mobila trygghetslarm. Ett bärs runt halsen, det andra som en klocka på armen.

David Wiklund och Malin Nordin visar upp två typer av mobila trygghetslarm.


Krävs ett biståndsbeslut

Trygghetslarm är ett bistånd som man ansöker om genom till exempel en e-tjänst på vår hemsida. Man kan också ansöka genom att ringa biståndshandläggarens mottagningstelefonen 0612- 805 80 eller skicka in en ansökningsblankett.

Malin Nordin jobbar som biståndshandläggare på välfärdsförvaltningen.

– Mobila trygghetslarm är en positiv, hälsofrämjande insats som kan stärka självständigheten för Kramforsbon. Det är dock viktigt att kunna använda sig av tekniken och därför har vi bedömningskriterier inför biståndsbeslutet. Exempelvis ska den som beviljas ett mobilt trygghetslarm lämna sitt samtycke samt ska klara av att ladda trygghetslarmet regelbundet.

Kramfors kommun medverkar vid nationell vägledning

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har nyligen tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta när de ska införa mobila trygghetslarm. David Wiklund har deltagit i arbetet, eftersom Kramfors kommun är en av tio kommuner som tillsammans med SKR bildar Kompetenscenter välfärdsteknik.

– Vägledningen är ett stöd när man ska planera, införa och förvalta larmen. Allt från juridik, upphandling, arbetssätt och organisation finns med. Det känns roligt att få dela med sig av de erfarenheter vi dragit här i Kramfors när vi implementerade larmen, avslutar David Wiklund.

Läs mer:

SKR om mobila trygghetslarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef äldreomsorg
0612-801 77
ingalena.arkeflod@kramfors.se

David Wiklund
Verksamhetsutvecklare teknik
Välfärdsförvaltningen
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se