Arbetsterapeuten Erika Svensson på besök hos Gudrun Dahl i Kramfors. De sitter i var sin fåtölj och pratar med varandra. Erika skrattar.

Arbetsterapeuten Erika Svensson på besök hos Gudrun Dahl i Kramfors.

09 december 2022

Satsning på äldres självständighet

Människor ska vara aktiva och självständiga så länge som möjligt, men samtidigt veta att det finns hjälp att få när de egna resurserna inte räcker till. Det är ett mål för äldreomsorgen i Kramfors kommun.

För att hjälpen ska bli rätt, har de som ansöker om stöd möjlighet att träffa en arbetsterapeut innan beslut tas.

När människor blir äldre ökar risken för skada och sjukdom, vilket kan medföra nedsatt aktivitetsförmåga och livskvalitet. För att möta de ökande behoven inom äldreomsorgen och arbeta främjande krävs nya arbetssätt.

– Vi behöver skapa framtidens välfärd och fortsätta ge en god och nära vård med hög kvalitet, säger Tomas Öberg, verksamhetsutvecklare vid välfärdsförvaltningen.

MEA - Möjliggöra egen aktivitetsförmåga

I början av år 2022 startade därför Kramfors kommun det tvååriga projektet Möjliggöra egen aktivitetsförmåga (MEA). Kortfattat går det ut på att arbetsterapeuten Erika Svensson tillsammans med biståndshandläggarna arbetar för att erbjuda de äldre rätt stöd i hemmet. När någon ansöker om hemtjänst, finns möjlighet att först få ett besök av Erika.

– De allra flesta vill klara sig själva och vid hembesöken ser jag om det aktuella problemet går att lösa genom hjälpmedel och träning, berättar Erika Svensson.

Många behöver hjälp med personlig vård och omsorg, till exempel dusch och påklädning. Vid sitt besök kan Erika avgöra om det går att lösa problemet med hjälpmedel som duschstol, toaförhöjning och strump-pådragare. Träning i aktivitet samt enkla tips och idéer är också sådant hon kan ge.

– Målet är att möjliggöra den egna aktivitetsförmågan och behålla självständigheten så länge det är möjligt.

I arbetet med att göra en aktivitetsbedömning ingår också att instruera hur hjälpmedlet ska användas samt göra en uppföljning ett antal veckor senare.

En man i glasögon med krycka står på gräset vid sitt hus. Bakom honom är en tvättlina fylld med kläder.

Många positiva effekter

Redan efter sex månader utvärderades projektet positivt och man ser att arbetet gör skillnad.

– Exempel kan vara de som ansökt om hjälp med förflyttning eller dusch och nu klarar det själva. Hemtjänstens resurser kan då läggas på andra, avslutar
Tomas Öberg.

Röster från deltagare

  • Jag är glad över den hjälp jag fått. Nu kan jag duscha själv, vilket känns mycket bra.

  • Tänk att träning kan vara så effektivt! Det är otroligt kul att kunna gå utomhus igen med hjälp av en krycka.

  • Kaffetåren är en högtidsstund och att jag nu själv kan transportera koppen från mikron till bordet är guld värt.

Korta fakta om MEA

  • Erbjudandet om medverkan i projektet är valfritt och kostar inget.
  • Omfattar äldreomsorgen i Kramfors kommun.
Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Tomas Öberg
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se