Elin och Anna står utomhus framför ett träd. Båda ler. På bilden syns och märket som symboliserar God och nära vård Västernorrland.

Elin Berglund, Timrå kommun, och Anna Böhlenius, Kramfors kommun, är samordnare i nära vård-arbetet.

08 mars 2023

Uppdrag samverkan - i den stora omställningen av vård och omsorg

Ensam är inte stark. Genom att arbeta tillsammans och stötta varandra har man större chans att nå målet. Det är Anna Böhlenius och Elin Berglund övertygade om. Båda jobbar som samordnare för God och nära vård; Anna i Kramfors och Elin i Sollefteå.

– God och nära vård är ett långsiktigt, nationellt omställningsarbete, som det är spännande att få vara en del av, säger Anna, som tillhör Kramfors kommun. Elin är anställd av Timrå kommun.

I nätverket som koordinerar arbetet med omställning till god och nära vård finns ytterligare fem kommunrepresentanter samt medarbetare från Region Västernorrland.

Involvera invånarna

Samverkan är ett ledord i nära vård-samordnarnas uppdrag. Det rör sig om samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter inom kommunerna, liksom samverkan med Region Västernorrland. Och inte minst handlar det om samverkan med befolkningen.

– Vårt uppdrag är att involvera invånarna i förskjutningen mot god och nära vård. För individen har det ingen betydelse om det är kommunen eller regionen som ansvarar för insatserna de har behov av, därför måste vi arbeta mer personcentrerat, säger Anna Böhlenius.

Tidiga insatser

Elin Berglund är nära vård-samordnare i Timrå kommun. Liksom Anna Böhlénius är hon ett stöd för chefer och medarbetare som ska starta och genomföra omställningen i praktiken. Målsättningen är att det ska vara lätt för invånarna att ta kontakt med vården att deras behov ska fångas upp i ett tidigt skede.

– Jag tycker absolut att vi har gjort en förflyttning och om vi fortsätter där vi står nu kommer nära vård-tänket upplevas som en naturlig del av verksamheten inom ett antal år. Alla är överens om att det behövs, säger Elin Berglund.

Samordnarna Elin Berglund och Anna Böhlenius står utomhus. De ler in i kameran.

Arbeta tillsammans

Omställningen till god och nära vård är ett nationellt uppdrag till följd av befolkningsutvecklingen, demografiska förutsättningar och förändrade behov. Svenskarna lever längre, samtidigt som allt fler har kroniska sjukdomar. Antalet yrkesverksamma blir färre och det blir allt svårare att rekrytera personal till vård och omsorg.

– Vi blir helt enkelt färre som ska ta hand om fler. Då är dagens system där kommun och region till största del arbetar parallellt, i stället för tillsammans, inte hållbart, säger Anna Böhlenius.

Kramfors kommun var tidigt ute och startade ”God och nära vård i glesbygd” med hjälp av statliga medel som avsatts för omställningen.

Nu finns både piloten "Hemma hos mig" vars målsättning är att utöka samarbetet mellan kommunens hemsjukvård och regionens primärvård och HLT. HLT står för hälsa, lärande och trygghet och är en metod för samarbete kring ungas psykiska hälsa, står för hälsa, lärande och trygghet.

Digital utveckling i Timrå

Även Timrå kommun har ett framgångsrikt pilotprojekt, med inriktning på äldre med komplexa vårdbehov som har hemsjukvård. Det kallas proaktiv digifysisk seniorvård.

Med hjälp av portabel utrustning tar sjuksköterskorna i hemsjukvården prover i hemmet. Samtliga mätvärden delges sedan primärvårdsläkare som arbetar på distans, men finns med i realtid via länk.

Förändrat tankesätt

Elin Berglund, som är utbildad beteendevetare, tror att god och nära vård som är ett nytt förhållningssätt kräver tid och mod att förverkliga.

– Vi måste våga komma till görande utan att vi har alla svaren. Man kan säga att vi uppfinner stigen medan vi går på den, säger hon.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård Kramfors

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se

kramfors.se/naravard