Hillevi har röd jacka och går till vänster, Sofia har svart jacka och går till höger. Det är vinter. Bakom dem står en röd personbil.

I väntan på bättre orienteringsväder är promenader i olika tempon en bra aktivitet.

01 februari 2024

Hillevi har orientering på schemat – mod, initiativ och hälsa med ELR

Meningsfulla aktiviteter i vardagen som deltagarna själva väljer och som utvecklar och berikar vardagslivet – det har personer som bor på våra gruppboenden chans att få genom satsningen Everyday Life Rehabilitation (ELR). En av de som nappat är Hillevi Sjökvist.

– Jag blev jätteglad när jag fick frågan om att delta. Jag har tidigare sysslat med anpassad orientering i en annan kommun och har saknat att göra det i Kramfors. Min arbetsterapeut Sofia ska hjälpa mig att undersöka vilka förutsättningar som finns att orientera längs anpassad bana, säger hon.

Ett lyft från inaktivitet

En del personer med intellektuella funktionshinder har svårt att hitta dagliga aktiviteter, vilket i värsta fall kan leda till ensamhet och minskad självkänsla. Det här är naturligtvis inte bra, och något som Kramfors kommun på flera sätt arbetar för att motverka.

Den senaste satsningen är Everyday Life Rehabilitation, eller fritt översatt ”berika vardagslivet”.

– Med hjälp av ELR får våra brukare själva välja en aktivitet. I projektet, som utgår från Umeå universitets koncept, samarbetar våra kommunala verksamheter Funktionsstöd samt Hälso- och sjukvård på ett unikt sätt, säger Tomas Öberg, som är verksamhetschef för Funktionsstöd.

Valet av aktivitet är personligt

Det är inte alltid självklart vad man som deltagare vill göra, men det finns chans att pröva sig fram. Kanske vill man återuppta eller utöka ett intresse, men det kan också handla om att prova något helt nytt.

Viktigt är dock att deltagarna har slutordet när det gäller sin valda aktivitet, som till exempel kan handla om släktforskning, biblioteksbesök, simning och shopping.

– Det är fantastiskt roligt att vi med nya arbetssätt kan bidra till att människor utvecklas, hitta tilltro till sin egen förmåga och därigenom få ett rikare liv, säger Tomas Öberg.

Sofia och Hillevi sitter vid ett bord. Framför sig har de ett kollegieblock där man ser att anteckningar är skrivna och post-it-lappar är fastsatta.

Arbetsterapeuten Sofia Lundberg träffar Hillevi Sjökvist regelbundet. Tillsammans planerar de för olika aktiviteter, hur och när de ska genomföras.

Samverkan mellan arbetsterapeut och boendepersonal

Sofia Lundberg är en av två arbetsterapeuter i Kramfors kommun, som är engagerade i ELR. De har delat upp deltagarna och arbetar med halva gruppen var. Sofia träffar regelbundet bland annat Hillevi Sjökvist och kan då på olika sätt bidra till en högre aktivitetsgrad.

– Vi skapar en rehabplan för projekttiden med individens behov och önskemål. ELR är alltså startpunkten för nya vanor som man tar med sig och förhoppningsvis utökar. Boendepersonalen har även en väldigt viktig roll för att motivera och stötta, säger Sofia Lundberg.

Vid avslut av projektet går individens mål över till en egenvårdsplan, där tanken är att upprätthålla det som skapats under projektets gång.

– Jag märker på deltagarna att de är positiva till den utveckling de gör och att aktiviteterna berikar deras vardag. Förhoppningen är att detta initiativ kommer att leda till långsiktig positiv förändring, avslutar Sofia Lundberg.

FAKTA/ELR

  • Everyday Life Rehabilitation är ett arbetssätt framtaget av forskaren/universitetslektorn Maria Lindström vid Umeå universitet. Konceptet bygger på en samverkan mellan legitimerade arbetsterapeuter och personal på boendena.

  • ELR i Kramfors kommun är ett samarbetsprojekt mellan Funktionsstöd, Hälso- och sjukvård samt Umeå universitet.

  • Målgruppen är personer med intellektuella funktionsnedsättningar som bor på gruppboenden inom kommunen.

  • De i projektet involverade arbetsterapeuterna har regelbundna möten med Maria Lindström och andra kommuner som genomför samma arbete.

www.kramfors.se/naravard

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Tomas Öberg
T f verksamhetschef
Funktionsstöd
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se