Barn, unga och familj

Ibland uppstår situationer i livet som kan vara svåra att hantera på egen hand. Då finns stöd och hjälp att få för att lösa de problem som barn, unga, föräldrar eller familjer har.

Socialtjänstens viktigaste uppgift är finnas för dig som behöver hjälp. Det kan handla om barn som far illa, unga som behöver rådgivning eller stöttning i föräldraskapet. Är du osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta vår mottagning som vägleder dig. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i tid.

Verksamheten erbjuder tidiga åtgärder i form av serviceinsatser samt utreder och behandlar när behovet av mer omfattande stöd finns.

Öppna och biståndsbedömda insatser

Öppna insatser är ett förebyggande arbete och är därför tillgängligt för alla att ta del av. Det kan handla om rådgivning, stödsamtal eller frågor och funderingar. Insatserna kräver ingen utredning eller beslut från kommunen och journalförs därför inte.

Andra insatser är biståndsbedömda vilket innebär att en utredning av ärendet genomförs och ett beslut tas om lämpligt stöd. Det är ditt och/eller din familjs behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se