En bild visar åhörarna, den andra visar Mikael Gidlöf när han står står framför åhörarna och talar.

Förvaltningschef Mikael Gidlöf berättade inledningsvis om tanken med det nya Salutprogrammet.

14 mars 2024

Salutogent förhållningssätt ska skapa hälsosamma arbetsplatser

Att jobba på en arbetsplats som präglas av glädje, engagemang och ansvarstagande, det är nog vad alla vill. Verkligheten ser dock inte alltid ut så, och för att utveckla arbetsplatsen och medarbetarna krävs nya tankar och insikter. Något som Välfärdsförvaltningen satsar på.

– Vi har under en tid gjort olika insatser för att införa det som kallas för ”salutogent förhållningssätt”, det vill säga att man genom att fokusera på sådant som fungerar även kan utveckla det som är mindre bra, berättar förvaltningschef Mikael Gidlöf.

Specialdesignat utvecklingsmaterial

Förvaltningens chefer har redan nosat på det salutogena förhållningssättet några gånger och igår träffades de, cirka 40 personer, till en genomgång av ett helt nytt arbetsmaterial att använda i arbetslagen.

– Välfärd har lagt fram ett önskemål om vad vi vill ha och sedan har företaget Svenska Hälsopromotiongruppen specialdesignat ett utvecklingspaket åt oss, säger Mikael Gidlöf.

– Tanken är att cheferna ska kunna använda materialet under arbetsplatsträffar eller andra möten.

De två konsulterna från företaget samtalar framför publiken.

Fredrik Hörlyk och Peter Lindberg från Hälsopromotion ledde Välfärds chefer igenom programmet, som de sedan ska använda bland sina medarbetare.

Salutprogrammet

Salutprogrammet, som satsningen heter, finansieras av medel från Kramfors arbete med God och nära vård. Med hjälp av ett paket bestående av tio korta filmer och tillhörande dialogmaterial ska man kunna reflektera kring viktiga saker kopplade både till arbetsplatsen och den egna hälsan. Meningen är att skapa tankar, nyfikenhet, glädje och utveckling som i sin tur ska bidra till högre livskvalitet.

Exempel på samtalsämnen

  • Vad gör livet bra?
  • Vad är en bra arbetsplats?
  • Att lyckas som grupp
  • Vad är hälsa?
  • Mitt hälsohjul
  • Värde och mening på jobbet
  • Den komplexa verkligheten
  • Resan nu och framåt

– Vi har fantastiska medarbetare, men samtidigt höga sjuktal. Som arbetsgivare månar vi om alla anställda och vill att de ska må bra, såväl på jobbet som i vardagen. Kan vi genom Salutprogrammet bidra till detta och samtidigt minska frånvaron är det guld värt, säger Mikael Gidlöf.

Först i landet

Fredrik Hörlyk och Peter Lindberg från Hälsopromotion menar att Kramfors kommun i och med sin nya satsning går i bräschen för att skapa sammanhang där medarbetare mår bra och lyckas med det som är viktigt. Om materialet tas väl emot i Kramfors kan de tänka sig att använda det även i andra kommuner.

- Vi är ödmjukt tacksamma över att få vara med på Kramfors utvecklingsresa. Det är mycket smart att använda den tid som redan finns i verksamheten istället för att bjuda in till stora samlingar och behöva använda sig av vikarier under utbildningstiden.

Fredrik Hörlyk talar, man ser åhörare i bakgrunden.

Fredrik Hörlyk menar att Välfärdsförvaltningen är inne på rätt väg som satsar på medarbetarnas hälsa och välbefinnande för att skapa ett gott arbetsklimat.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se